Eesti Kohtuekspertiisi Instituut


Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI) on riiklik ekspertiisiasutus, mis loodi 01.01.2008. aastal ning on Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus.  Instituut on tekkinud kahe asutuse, Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo ning Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse, ühinemisel ja on nende asutuste õigusjärglane.

 

EKEI tegevuste ülevaade faili ikoon EKEI voldik.pdf