• A
  • +

Abiks EKEI-sse pöördujale

PrintPDF Jaga

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile saate esitada teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja, kaebuse või apellatsiooni:

postiaadressil – Tervise 30, 13419 Tallinn
e-posti aadressil -  info@ekei.ee
telefonil - 663 6600

Teabenõude saate meile edastada,  kui soovite dokumenti, mis on Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis olemas.  Teabenõudele vastatakse Avaliku teabe seadus alusel 5 tööpäeva jooksul alates kirja registreerimisest. Vajadusel võib seda pikendada 15 tööpäevani.

Teabenõudega võite küsida näiteks mingi varasema kirja kohta. Kui aga küsite meie selgitusi ja seisukohti, siis sellele vastamiseks tuleb kirja alles koostama hakata. Sel juhul olete esitanud hoopis selgitustaotluse, mitte teabenõude. Kui juhite tähelepanu mingitele probleemidele, siis olete esitanud märgukirja. Selgitustaotlusele ja märgukirjale vastamise tähtaeg on pikem.

Selgitustaotlusega saate küsida asutuse seisukohti, tõlgendusi või praktilist infot. Selgitustaotlusele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul alates kirja registreerimisest.

Märgukirjaga saate juhtida asutuse tähelepanu mõnele üldisele probleemile või puudusele asutuse töös. Märgukirjaga saate teha ettepanekuid probleemide lahendamiseks. Märgukirjaga saate teada anda Teile teadaolevatest õigusrikkumistest, mis ei puuduta otseselt Teie enda õigusi. Märgukirjale vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul alates kirja registreerimisest.

Kui Teie kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut selle vastavale asutusele ja teavitab Teid sellest.

Viimati uuendatud: 25.01.2018 - 16:02