• A
  • +

Eelarve, palgad ja riigihanked

PrintPDF Jaga

 

Eelarve

Info Instituudi eelarve kohta on kättesaadav Rahandusministeeriumi koduleheküljelt http://www.fin.ee/riigieelarve-ja-majandusulevaated/

 

Palgad

Töö tasustamisel Instituudis juhindutakse Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2008. a määrusest nr 15 Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi töötajate töötasustamine ning justiitsministri 30. jaanuari 2008. a käskkirjast nr 27 Eesti Kohtuekspertiisi instituudi töötajate palgajuhend.

 

Riigihanked

Alates 1. juulist 2016. a osutab Instituudile riigihangete korraldamise teenust Riigi Tugiteenuste Keskus.

Viimati uuendatud: 10.08.2017 - 08:28