• A
  • +

Palgad

PrintPDF Jaga

Töö tasustamisel Instituudis juhindutakse Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2008. a määrusest nr 15 Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi töötajate töötasustamine.

Justiitsministri 30. jaanuari 2008.a käskkiri nr 27 Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi töötajate palgajuhend

 

Viimati uuendatud: 02.02.2015 - 17:41