• A
  • +
ISO/IEC 17025 ja ISO/IEC 17020

Struktuuriüksused

PrintPDF Jaga

Instituudi struktuuriüksusteks on osakonnad ja talitused. Instituudi koosseisu kuuluvad kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad, DNA-, dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, liiklus-, sõrmejälje- ja tehnikaosakonnad. Lisaks kohtupsühhiaatria-, kvaliteedi-, asjaajamis-, arendus- ja personalitalitus ning majandustalitus. Regionaalsed kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad asuvad Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Pärnus.

Struktuuriüksuse põhiülesanded oma tööpiirkonnas on kehtestatud Instituudi põhimäärusega.

Iga üksuse täpsemad ülesanded sätestatakse tema põhimääruses, mille kinnitab direktor. Instituudi koosseis kehtestatakse vastavalt "Vabariigi Valitsuse seaduse" § 43 lõike 5 ning "Kohtuekspertiisiseaduse" § 301 lõigete 1 ja 2 alusel koostatud justiitsministri määruse nr 51 lisale 1.

Viimati uuendatud: 11.12.2017 - 16:05