• A
  • +

Struktuuriüksused

PrintPDF Jaga

Instituudi struktuuriüksusteks on osakonnad ja talitused. Instituudi koosseisu kuuluvad kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad, DNA-, dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, liiklus-, sõrmejälje- ja tehnikaosakonnad. Lisaks kohtupsühhiaatria-, kvaliteedi-, asjaajamis-, arendus- ja personalitalitus ning majandustalitus. Regionaalsed kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad asuvad Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Pärnus.

Struktuuriüksuse põhiülesanded oma tööpiirkonnas on kehtestatud Instituudi põhimäärusega.

Iga üksuse täpsemad ülesanded sätestatakse tema põhimääruses, mille kinnitab direktor.

Instituudi koosseis kehtestatakse justiitsministri käskkirjaga.

EKEI koosseis alates 01.02.2018

Viimati uuendatud: 25.01.2018 - 16:29