• A
  • +

Vabad töökohad

PrintPDF Jaga

Tehnikaosakonna põhiülesandeks on tulekahju-, lõhkeseadeldise- ja plahvatuse-, jälje-, relvaekspertiiside tegemine. Otsime oma meeskonda tulekahju, lõhkeseadeldise ja plahvatuse valdkonna

 

eksperti

(juhtivspetsialisti ametikohal)

 

 

Tulekahju, lõhkeseadeldise- ja plahvatuse ekspert uurib tulekahju tehnilisi tekkepõhjuseid, kogub ja analüüsib tulekahju arengut puudutavaid andmeid, uurib erinevaid lõhkeseadeldisi, -materjale, pürotehnilisi tooteid ja nende osi eesmärgiga tuvastada objektide ehitus, omadused ja lõhkeainesisaldus, teha kindlaks nende tüüp, mark, võimalik funktsioon, kasutuskõlblikkus, uurib sündmuskohtadelt kogutud objekte ja fragmente, tuvastab nende põhjal plahvatanud/põlenud objekti või plahvatuse/põlemise tekkepõhjuse, vajadusel rekonstrueerib sündmuse.

 

 

Ootused kandidaadile:

  • kõrgharidus, soovitatavalt II astme kõrgharidus insenertehnilisel erialal, kasuks tuleb töökogemus ametikohaga seotud valdkonnas;

  • suuline ja kirjalik eesti keele oskus C1 tasemel;

  • ühe võõrkeele (soovitav inglise keel) oskus B2 tasemel, kasuks tuleb vene keele oskus;

  • B-kategooria autojuhiluba;

  • ametikohal vajalike arvutiprogrammide tundmine (MS Word, Excel);

  • täpsus, korrektsus ja pingetaluvus.

 

Omalt poolt pakume võimalust teha alates 1.juunist 2018 vastutusrikast tööd riiklikus ekspertiisiasutuses, arenguvõimalust, head töökeskkonda ja toredat kollektiivi. Eksperdi kohale sobivusel pakume väljaõpet (kestvusega kuni 2 aastat) kohtueksperdi staatuse saamiseks.

 

Kandideerida saab personaliotsinguportaali CV-Keskus kaudu, tööpakkumise nr 525827. Dokumendid (motiveeritud sooviavaldus, CV koos töökogemuse kirjeldusega (eelnev töökogemus antud valdkonnas ei ole vajalik), haridust tõendavate dokumentide koopia koos hinnetelehega ja karistusregistri väljavõte enda kohta koos ajalooga) palume esitada hiljemalt 22.04.2018, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi arendus- ja personalitalitusele aadressil personal@ekei.ee  märgusõnaga „Tehnikaosakonna ekspert“. Lisainfo aadressil personal@ekei.ee või tel 663 6630.

 

 

Viimati uuendatud: 27.03.2018 - 11:43