• A
 • +
ISO/IEC 17025 ja ISO/IEC 17020

Vabad töökohad

PrintPDF Jaga

 

Otsime oma meeskonda IT valdkonna juhtivspetsialisti,

 

tulevast kujutiseeksperti

 

Infotehnoloogiaosakonna põhiülesandeks on infotehnoloogia-, kujutise- ja hääleekspertiiside tegemine kohtu, prokuratuuri, uurimisasutuse ja väärteo kohtuvälise menetleja määruse alusel.

 

Infotehnoloogiaosakonna juhtivspetsialisti ülesandeks on kujutiseekspertiisidel osalemine. Juhtivspetsialistina tegeled erinevatele andmekandjatele salvestatud tõenduslikku väärtust omava informatsiooni uurimise, andmete taastamise, digiteerimise, fikseerimise ja esitamisega. Sobivuse ja huvi korral võimalik kohtueksperdiõpe väljaõppekava alusel kujutiseeksperdile vajaliku pädevuse omandamiseks.

 

Ootused kandidaadile:

 • infotehnoloogia alane kõrgharidus;

 • suuline ja kirjalik eesti keele oskus C1 tasemel;

 • inglise keele oskus B2 tasemel;

 • foto- ja videotöötlustarkvara kasutamisoskus (nt Adobe Photoshop, Gimp, VirtualDub, FinalCut, Avid), MS Office väga hea kasutamise oskus;

 • iseseisva töö oskus, hea analüüsivõime ja ladus kirjutamise oskus;

 • töökogemus antud valdkonnas ei ole vajalik.

Kasuks tuleb:

 • süstematiseeritud teadmised infotehnoloogilisest riistvarast ja Windows operatsioonisüsteemidest;

 • huvi digitaalsete pildi- ja videofailide töötlemise vastu;

 • teadmised failisüsteemidest (FAT, NTFS);

 • täiendavate operatsioonisüsteemide tundmine(Linux/Unix, Apple/Macintosh);

 • laiem kokkupuude mobiiltelefonide jt sidevahenditega;

 • vene keele oskus (A2-B1) tasemel;

 • täpsus, korrektsus ja pingetaluvus.

Omalt poolt pakume võimalust teha alates 1.oktoobrist 2017 vastutusrikast tööd riiklikus ekspertiisiasutuses, arenguvõimalust, head töökeskkonda, toredat kollektiivi ja stabiilset sissetulekut. Eksperdiks sobivusel pakume väljaõpet (kestvusega 2 aastat) kohtueksperdi staatuse saamiseks.

Kandideerimine Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi infotehnoloogiaosakonna juhtivspetsialisti kohale toimub läbi töövahendusportaali CV-Keskus www.cvkeskus.ee.

 

Dokumendid haridust tõendavate dokumentide koopiatega, karistusregistri väljavõte enda kohta koos ajalooga saata e-postiga aadressile personal@ekei.ee märgusõnaga/pealkirjaga „KUJUTISEEKSPERT“) hiljemalt 7.septembriks 2017. Vaata CV-Keskuse tööpakkumine nr 490627.

Lisainfo tel 663 6661 või 663 6610.

 

 

Viimati uuendatud: 14.08.2017 - 13:59