• A
  • +

Rahvusvaheline koostöö

PrintPDF Jaga

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut on järgmiste ühingute liige:

Instituudi põhitegevuse toetamiseks on sõlmitud ka mitmeid piireületavaid koostöölepinguid.

2008 aasta aprillis kirjutati alla Baltiriikide koostööd reguleeriva koostöö memorandumi uuele versioonile, kus ekspertiisiasutused leppisid kokku, et jagavad teavet oma saavutuste, uurimismeetodite ja kasutusele võetavate uuenduste kohta. Memorandum reguleerib vastastikust abi uuringute läbiviimisel, üldiste koolituste ja seminaride korraldamisel ning kvaliteedi ja pädevuse tagamisega seotud küsimuste lahendamisel.

Koostöömemorandumile kirjutasid alla kuue ekspertiisiasutuse juhid: Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi direktor Üllar Lanno, Leedu Kohtuekspertiisi Keskuse direktor Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, Läti Riikliku Kohtuekspertiisi büroo direktor Maira Čentoricka, Läti Politsei ekspertiisiuuringute ameti ülem Andris Lapinš, Leedu Politsei kriminaaluuringute keskuse juhataja Genrikas Nedveckis ja Mykolas Romerise nimelise ülikooli kohtumeditsiini instituudi direktor Alvydas Pauliukevičius.

Viimati uuendatud: 06.11.2017 - 09:17