• A
  • +
ISO/IEC 17025 ja ISO/IEC 17020

Uudised

Näiteks 25.04.2017
Näiteks 25.04.2017
21.04.2017

21.04.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus täna Euroopa Komisjoni õigus-, tarbija- ja soolise võrdõiguslikkuse küsimuste voliniku Věra Jourovága, et arutada Euroopa Prokuratuuri asutamist ja justiitsvaldkonna digiküsimusi.

18.04.2017

18. aprillil asus Tartu maakohtu kinnistusosakonna kohtunikuabina ametisse Ave Talts.

17.04.2017

Eesti kohtusüsteem on mitme näitaja põhjal Euroopa Liidu tõhusamate seas, selgub värskest Euroopa justiitssüsteemide võrdlustabelist Justice Scoreboard. Esikohal ollakse digitaalse suhtluse ning teisel kohal kohtumenetluse kiiruse poolest.

11.04.2017

11.04.2017. Justiitsministeeriumi asekantsler Kai Härmand osales 11. aprillil Brüsselis kodanikualgatuse seminaril, kus arutleti kodanike rolli ja mõju üle õigusloomes.

05.04.2017

5.04.2017. Valitsuskabinet kiitis täna heaks justiitsministri ettepanekud valitsemiskorralduse ja halduskorralduse reformimiseks. Valitsemiskorralduse reformi eesmärk on tõhusam ja paindlikum valitsemine ning bürokraatia vähendamine. Heaks kiidetud põhimõtete alusel valmistatakse ette vastavad seadusemuudatused. 

03.04.2017

3.04.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna Tallinnas Mektorys ELi eesistumise arutelusarja "Euroopal veab, Eesti veab!" digiteemalisel eriüritusel, et justiitsvaldkonna e-lahendused pakuvad inimestele paremat ligipääsu oma õiguste teostamisele kõigis liikmesriikides, aitavad kaasa ettevõtlusele ning võimaldavad lahendada tõhusamalt raskeid kuritegusid. Näiteks on meie eesmärk, et dokumente saaks kohtutesse elektrooniliselt esitada kogu Euroopa Liidus. 

31.03.2017

31.03.2017 Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus täna EL julgeolekuvoliniku Julian Kingiga, kellega räägiti terrorismivastasest võitlusest, küberturvalisusest ning e-tõenditest, Euroopa Liidu IT-agentuuri eu-LISA mandaadi laiendamisest ja andmekaitsest.

31.03.2017

31.03.2017 Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna prokuratuuri üldkogul peetud kõnes, et ta prokuratuuri jätkuv sõltumatus kriminaalmenetluste juhtimisel on äärmiselt oluline ning ta tunnustab nende uuendusmeelsust ning suuremat ühiskonnale avatust.

31.03.2017

31.03.2017 Justiitsminister Urmas Reinsalu nimetas eile Tallinna ringkonnakohtu uueks esimeheks senise halduskolleegiumi kohtuniku Villem Lapimaa, kes asub ametisse mai keskel.

31.03.2017

31.03.2017. Justiitsministeeriumi ning riigikantselei tellitud uuringust selgus, et nii võlausaldajate kui ka osanike-aktsionäride huvide paremaks kaitsmiseks peaks ühingute piiriülene liikumine olema senisest lihtsam ja täpsemalt reguleeritud.

29.03.2017

29.03.2017. Justiitsminister moodustab riigikohtu ettepanekul töörühma, mis analüüsib isikute põhiseaduslike õiguste kaitse tagamist.

28.03.2017

24.03.2017 Justiitsminister Urmas Reinsalu rõhutas täna ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogul, et Euroopasse naasvate terroristlike välisvõitlejate kuritegude ärahoidmiseks on väga oluline riikidevaheline infovahetus.  

25.03.2017

25.03.2017 Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud märtsiküüditamise aastapäeval, et me ei unusta kunagi ohvreid ja peame meeles ka inimsusvastaste kuritegude toimepanijad. Järgmisel aastal rajab riik kommunismiohvrite mälestuseks memoriaali, kus on kirjas kõigi ohvrite nimed.  

24.03.2017

24.03.2017 Täna avati Tabasalus AS-i Eesti Vanglatööstus poolt rajatud uus hoonetekompleks, mille eesmärk on vangidele töötamisvõimaluse pakkumise kõrval tootmistegevuse suurendamine läbi tõhusama müügi ja turustuse organiseerimise.

23.03.2017

23.03.2017 Märtsiküüditamise mälestustseremoonia toimub 25. märtsil Vabaduse väljakul Vabadussõja võidusamba jalamil. Sel aastal möödub märtsiküüditamisest 68 aastat.

20.03.2017

20.03.2017 Justiitsministeerium saatis kooskõlastamisringile nn Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise eelnõu, mis on oluline samm võitluses naistevastase ja perevägivallaga ning selle probleemi ulatuse teadvustamisel. 

17.03.2017

17.03.2017 Justiitsministeerium kuulutas välja lisakonkursi, et leida organisatsioone, kes pakuksid kuni 2017. aasta lõpuni tasuta õigusnõu eakatele, represseeritutele ja perevägivalla ohvritele.

14.03.2017

Justiitsministeerium saatis erinevate osapooltele arvamuse avaldamiseks seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega muutuvad prokuröride palgad ja puhkused võrreldavaks kohtunike omadega. Muudatused tagavad prokuröride sõltumatuse ja võrdse kohtlemise. 

10.03.2017

10.03.2017 Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et pakkuda aastatel 2017-2019 Lõuna-Eestis vanglast vabanejatele ajutist majutusteenust koos nõustamisega.

10.03.2017

9.03.2017. Täna kogunes justiitsministeeriumis ümarlaud, kus arutati küsimusi, mis on tekkinud seoses lapse ja vanema vahelise suhtlusõigusega. Arutati eelkõige täitemenetlusega seotud kitsaskohti: kas ja kuidas peaks riik sekkuma, kui vanemad vabatahtlikult lapsega suhtlemist reguleerivat kohtulahendit ei täida. Eriti olukorras, kus lapsega koos elav vanem ei võimalda lahus elaval vanemal lapsega suhelda. 

Lehed

Viimati uuendatud: 21.01.2015 - 16:09