• A
  • +
ISO/IEC 17025 ja ISO/IEC 17020

Uudised

Näiteks 24.06.2017
Näiteks 24.06.2017
19.05.2017

19.05.2017. Juunis hakkab Lõuna-Eestis vanglast vabanevatele inimestele ajutist majutus- ja nõustamisteenust pakkuma MTÜ Valga Abikeskus.

15.05.2017

12.05.2017. Justiitsministeeriumi koostatud kuritegevuse baromeetri järgi registreeriti aasta esimese nelja kuuga seitse protsenti vähem kuritegusid kui mullu samal ajal. Enim on vähenenud kehalise väärkohtlemiste ja varguste arv.

09.05.2017

9.05.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis esmaspäeval valitsusele eelnõu Eesti liitumise kohta Euroopa Prokuratuuriga (EPPO) tõhustatud koostöö vormis. 

09.05.2017

9.05.2017. Justiitsministeerium ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts kutsuvad osalema konkursil meditsiinitudengite huvide konflikti alase õppematerjali koostamiseks. Auhinnafondi suurus on 6000 eurot ning taotluste esitamise tähtaeg 11.09.2017.

05.05.2017

5.05.2017. Riigikaitseõiguse ajakohastamiseks ja ühtlustamiseks viib justiitsministeerium läbi riigikaitseõiguse revisjoni, mille käigus analüüsitakse olemasolevaid regulatsioone ja muutmisvajadusi, et tagada riigi võimekus toimida efektiivselt ka võimalikes kriisiolukordades.

04.05.2017

4.05.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus eile õhtul Brüsselis Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansiga, et arutada Euroopa IT-agentuuri EU-Lisa mandaadi laiendamist, mis võimaldaks sellega liita ka justiitsinfosüsteemi e-Codexi ning tulevikus jagada e-tõendeid. Samuti arutati ühingute piiriülese liikumise võimalusi.

04.05.2017

4.05.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu teeb ettevalmistusi Eesti ELi Nõukogu eesistumiseks ning kohtub Brüsselis Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi justiitsvaldkonna võtmeisikutega. Täna kohtus minister Euroopa Parlamendi saadiku Claude Moraesega.

03.05.2017

3.05.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus teisipäeva õhtul Brüsselis Euroopa Komisjoni migratsiooni-, sise- ja kodakondsusküsimuste voliniku Dimitris Avramopoulosega, et arutada Euroopa IT-agentuuri EU-Lisa mandaadi laiendamist, karistusandmete infovahetussüsteemi ECRIS arendusi ning terrorismi ja teiste kuritegude vastase võitluse eelduseks olevate e-tõendite kasutamist.

02.05.2017

2.05.2017. Poliitikauuringute keskus Praxis analüüsis justiitsministeeriumi tellimusel noorte korduvaid õigusrikkumisi ennetava mitmedimensioonilise pereteraapia programmi (MDFT) rakendamist Eestis. Praxise hinnangul parandab programm suure riskiga noorte peresuhteid, õppeedukust, koolikohustuse täitmist ja vaba aja sisustamist ning vähendab uimasti- ja alkoholitarvitamist ja õigusrikkumisi. 

27.04.2017

27.04.2017. Korruptsioonivastase strateegia rakendamisel oli teravdatud tähelepanu all avalike äriühingute läbipaistvuse suurendamine. Selleks loodi neile e-õppematerjal ja moodustati nimetamiskomitee ning kehtestati kohustus anda ülevaade kasutatavatest korruptsioonimeetmetest.

21.04.2017

21.04.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus täna Euroopa Komisjoni õigus-, tarbija- ja soolise võrdõiguslikkuse küsimuste voliniku Věra Jourovága, et arutada Euroopa Prokuratuuri asutamist ja justiitsvaldkonna digiküsimusi.

20.04.2017

20.04.2017. Justiitsminister kinnitas eakate, represseeritute ja perevägivalla ohvrite õigusnõustamise lisakonkursi võitjad. 

18.04.2017

18. aprillil asus Tartu maakohtu kinnistusosakonna kohtunikuabina ametisse Ave Talts.

17.04.2017

Eesti kohtusüsteem on mitme näitaja põhjal Euroopa Liidu tõhusamate seas, selgub värskest Euroopa justiitssüsteemide võrdlustabelist Justice Scoreboard. Esikohal ollakse digitaalse suhtluse ning teisel kohal kohtumenetluse kiiruse poolest.

11.04.2017

11.04.2017. Justiitsministeeriumi asekantsler Kai Härmand osales 11. aprillil Brüsselis kodanikualgatuse seminaril, kus arutleti kodanike rolli ja mõju üle õigusloomes.

05.04.2017

5.04.2017. Valitsuskabinet kiitis täna heaks justiitsministri ettepanekud valitsemiskorralduse ja halduskorralduse reformimiseks. Valitsemiskorralduse reformi eesmärk on tõhusam ja paindlikum valitsemine ning bürokraatia vähendamine. Heaks kiidetud põhimõtete alusel valmistatakse ette vastavad seadusemuudatused. 

03.04.2017

3.04.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna Tallinnas Mektorys ELi eesistumise arutelusarja "Euroopal veab, Eesti veab!" digiteemalisel eriüritusel, et justiitsvaldkonna e-lahendused pakuvad inimestele paremat ligipääsu oma õiguste teostamisele kõigis liikmesriikides, aitavad kaasa ettevõtlusele ning võimaldavad lahendada tõhusamalt raskeid kuritegusid. Näiteks on meie eesmärk, et dokumente saaks kohtutesse elektrooniliselt esitada kogu Euroopa Liidus. 

31.03.2017

31.03.2017 Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus täna EL julgeolekuvoliniku Julian Kingiga, kellega räägiti terrorismivastasest võitlusest, küberturvalisusest ning e-tõenditest, Euroopa Liidu IT-agentuuri eu-LISA mandaadi laiendamisest ja andmekaitsest.

31.03.2017

31.03.2017 Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna prokuratuuri üldkogul peetud kõnes, et ta prokuratuuri jätkuv sõltumatus kriminaalmenetluste juhtimisel on äärmiselt oluline ning ta tunnustab nende uuendusmeelsust ning suuremat ühiskonnale avatust.

31.03.2017

31.03.2017 Justiitsminister Urmas Reinsalu nimetas eile Tallinna ringkonnakohtu uueks esimeheks senise halduskolleegiumi kohtuniku Villem Lapimaa, kes asub ametisse mai keskel.

Lehed

Viimati uuendatud: 21.01.2015 - 16:09