• A
  • +
ISO/IEC 17025 ja ISO/IEC 17020

Uudised

Näiteks 26.06.2017
Näiteks 26.06.2017
22.06.2017

22.06.2017. Justiitsministeerium kavandab pahatahtlikult vastutusest hoiduvate ettevõtjate mõjutamiseks uusi meetmeid, näiteks juriidilise isiku juhatuse liikmele esitatavate nõuete karmistamist ja juhatuse liikmena tegusemise keelamise lihtsustamist.

21.06.2017

21.06.2017. Täna kell 14 arutavad justiitsminister Urmas Reinsalu, kaubandus-tööstuskoda, tööandjate keskliit, võlausaldajate liit, rahandusministeerium ning maksu- ja tolliamet justiitsministeeriumis abinõusid, kuidas parandada Eesti ärikultuuri ja ettevõtluskeskkonda. 

19.06.2017

19.06.2017. Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO kiitis täna heaks Eesti saavutused korruptsiooni ennetamises – Eestile antud 19 soovitusest, kuidas paremini riigis korruptsiooni vältida, on Eesti täitnud täielikult 14 ja osaliselt viis. 

19.06.2017

19.06.2017. 1. juulil suletakse kohtulike registrite kantseleide vastuvõtupunktid. Kantseleiga on võimalik ühendust võtta üksnes telefoni või e-posti teel. Endiselt säilib võimalus saata paberdokumente.

16.06.2017

16.06.2017. Täna Maltal toimuval ELi ja USA justiits- ja siseministrite kohtumisel tutvustas Urmas Reinsalu Eesti prioriteete ELi nõukogu eesistumise ajal, mis on aluseks tihedamale ELi-USA justiitskoostööle.

16.06.2017

16.06.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus täna Maltal USA justiitsminister Jeff Sessionsiga.

14.06.2017

14.06.2017. Justiitsministri juhitavas korruptsiooniennetamise nõukogus tutvustati täna kolme korruptsiooniteemalist uuringut, mis kaardistavad peamisi korruptsiooniriske ja annavad soovitusi edaspidiseks. 

14.06.2017

14.06.2017. Täna meenutati punaokupatsiooni toime pandud massimõrva, milles NKVD sõjatribunali otsustega mõisteti surma ja hukati kümneid süütuid eraisikuid, Eesti Vabariigi ühiskonna- ja poliitikategelasi ning Vabadussõjast osavõtnuid.

14.06.2017

14.06.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud juuniküüditamise 76. aastapäeval, et okupantide eesmärk hävitada meie inimeste elusid ei hävitanud mälestust küüditatutest.

09.06.2017

8.06.2017. Täna, 8. juunil Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogul jõudsid liikmesriigid kokkuleppele neljas olulises teemas, mis annavad Eestile kui juulist alustavale ELi eesistujale võimaluse alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga.

08.06.2017

8.06.2017. Täna, 8. juunil Luksemburgis toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogul loodetakse jõuda kokkuleppele Euroopa Prokuratuuri asutamises, samuti on oodata kokkuleppeid digitaalse sisu üleandmise, kriminaalõiguse abil rahapesu vastu võitlemise ning institutsioonide andmekaitset puudutavates algatustes.

 

05.06.2017

5.06.2017. Justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi eestvedamisel valmis koolinoortele õppefilm “1 ELU”, mis avab noortega seotud inimkaubanduse juhtumeid. 

02.06.2017

2.06.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kinnitas avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni ettepanekul konkurentsiameti peadirektoriks Märt Otsa, kes juhib konkurentsiametit juba aastast 2008. Märt Otsa kolmas ametiaeg algab 8. juulil 2017.

31.05.2017

31.05.2017. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis annab rohkem võimalusi elatisvõlgade sissenõudmiseks neilt võlgnikelt, kes pahatahtlikult eiravad oma kohustusi laste ees.

 

31.05.2017

31.05.2017. Justiitsminister saatis kooskõlastusringile karistusseadustiku jt seaduste muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, mille eesmärk on tugevdada meetmeid ohtlike kalduvuskurjategijate mõjutamisel, lihtsustada välisriigi kodanikest kurjategijate väljasaatmist riigist ning senisest tõhusamalt takistada juriidilistel isikutel jagunemise või likvideerimise abil vastutuse ja karistuse vältimist.

30.05.2017

29.05.2017. Esmaspäeval Ukraina peaprokuröri Juri Lutsenkoga kohtunud justiitsminister Urmas Reinsalu kinnitas, et Eesti pakub Ukrainale igakülgset tuge alates kogemusest õigussüsteemi ülesehitamisel kuni praktiliste küsimusteni piiriüleste kriminaalasjade menetlemisel.

29.05.2017

29.05.2017. Justiitsministeerium kuulutab koostöös ajalehtede liiduga välja ajakirjandustudengite korruptsiooniteemaliste artiklite konkursi. Konkursile saab töid esitada kuni 12. novembrini. Parima artikli autorit premeeritakse, konkursi auhinnafond on 1000 eurot.

29.05.2017

29.05.2017. Eestis on aastas tuhandeid kohtuasju, milles osalevad lapsed. Homme esitletavas uuringus „Lapsesõbralik õigusemõistmine: õigussüsteemis/menetluses osalevate laste vaatenurk ja kogemused“ rõhutatakse vajadust arvestada õigusemõistmisel rohkem laste tunnetega ning pöörata nii eeluurimise kui kohtumenetluse ajal rohkem tähelepanu laste kaitsmisele.

29.05.2017

29.05.2017. Möödunud nädalal jättis riigikohus menetlusse võtmata endise Tallinna notari Kristel Akermani kassatsioonkaebuse, mistõttu jõustus Akermani ametist tagandamine distsiplinaarsüütegude toimepanemise eest. 

27.05.2017

27.05.2017. Justiitsministeerium kutsub ettevõtjaid üles osalema Euroopa Komisjoni avalikul konsultatsioonil, millega kogutakse liikmesriikidest infot vajaduse kohta lihtsustada nii äriühingute piiriülest ühinemist ja jagunemist kui digitehnoloogia kasutamist. 

Lehed

Viimati uuendatud: 21.01.2015 - 16:09