• A
  • +
ISO/IEC 17025 ja ISO/IEC 17020

Uudised

Näiteks 11.12.2017
Näiteks 11.12.2017
08.12.2017

8.12.2017. Täna Brüsselis toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogul leppisid justiitsministrid kokku, et  kiirem ja efektiivsem piiriülese varade arestimise ja konfiskeerimise süsteem nõuab selgemaid otsekohalduvaid reegleid.

08.12.2017

8.12.2017. Täna leppisid ELi justiitsministrid kokku ühtses lähenemisviisis, et Euroopa karistusinfosüsteemi (ECRIS) kaudu hakatakse vahetama ka kolmandate riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele Euroopas määratud karistuste andmed. See tagab, et kurjategijail ei oleks võimalik ühest riigist teise kolides või erinevaid passe esitades varasemaid karistusi varjata. 

06.12.2017

6.12.2017. Neljapäeval ja reedel, 7.-8. detsembril toimub Brüsselis Eesti ELi eesistumise viimane justiits- ja siseküsimuste nõukogu. Eesti loodab eesistumise lõpetada ühtse lähenemisviisini jõudmisega kahes olulises kuritegevuse vastu võitlemist puudutavas teemas – kolmandate riikide kodanike karistusandmete lisamine inforegistrisse ning kuritegeliku vara arestimise ja konfiskeerimise määrusega edasiliikumine. 

02.12.2017

2.12.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kuulutas välja konkursi kolmele Harju maakohtu, ühele Tartu maakohtu ja ühele Tallinna halduskohtu kohtuniku kohale. 

26.11.2017

26.11.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis kooskõlastusringile uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõu. Seni kehtinud seadus muudetakse 2018. aasta maist kehtetuks, sest seejärel hakkab isikuandmete kaitse õigust reguleerima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus. See tingib vajaduse ka riigisisene regulatsioon üle vaadata.

25.11.2017

25.11.2017. Justiitsministeerium andis oma eilsel aastapäeval välja justiitsvaldkonna aasta projekti tiitli, mille pälvis kohtulike registrite kantseleide reorganiseerimine. Projekti tulemusena otsustati klientide vastuvõtust registrite kantseleides loobuda ning jätta teenuste osutamine notarite pädevusse. 

24.11.2017

24.11.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu esitas valitsusele usaldusväärsuse kontrolli seaduse, milles määratletakse selgemini reegleid, kuidas kontrollitakse avaliku võimu ülesandeid täitvate inimeste ja kaitseliitlaste tausta. 

23.11.2017

23.11.2017. „Eestis on suur hulk inimesi, kes ootamatute õigusküsimuste ilmnemisel ei suuda oma vahenditest õigusnõu küsida või varasema kogemuse puudumise tõttu ei tea, kuhu pöörduda tuleks. Seetõttu pakub justiitsministeerium koostöös Eesti Õigusbürooga õigusabi kättesaadavuse parandamiseks tasuta õigusnõustamist inimestele üle kogu Eesti,“ rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu. 

23.11.2017

23.11.2017. Täna toimuval kriminaalpoliitika seminaril arutatakse vangistuspoliitika, alaealiste õigusrikkumiste ning õigusrikkujate vaimse tervise teemadel. Seminarist saadud sisendit kasutatakse kriminaalpoliitika arengusuundade 2019–2025 planeerimisel.  

22.11.2017

22.11.2017. Täna esitletud kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuringust selgus, et 60% uuringus osalenud ohvritest peab Eesti õiguskaitsesüsteemi küll usaldusväärseks, ent ohvrikaitsesüsteem peaks enam lähtuma kannatanu vajadustest. 

20.11.2017

20.11.2017. Justiitsministri kutsel kogunenud korruptsiooniennetuse nõukogu arutas ettepanekuid, kuidas vähendada korruptsioonivõimalusi omavalitsustes. 

20.11.2017

20.11.2017. Täna tunnustasid president Kersti Kaljulaid ja justiitsminister Urmas Reinsalu tublisid inimesi, kes on märkimisväärselt panustanud vägivallaennetusele Eestis. Esimest korda välja antud vägivallaennetuse auhinnaga tunnustati viit inimest, kes on teinud enamat kui neilt oodatakse ja kes on aidanud leida lahendust vägivallale seal, kus seda esmapilgul ei paista. 

18.11.2017

17.11.2017. Täna Washingtonis aset leidnud Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Eesti ja Ameerika Ühendriikide justiits- ja siseministrite kohtumisel rõhutati tõhusama infovahetuse ja operatiivkoostöö tähtsust terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses.

17.11.2017

17.11.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtus Washingtonis Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja õiguskomitee esimehe Bob Goodlatte’iga ning Senati õiguskomitee esimehe Chuck Grassleyga. Peamise teemana oli arutluse all koostöö terrorismi, aga ka küberkuritegevuse vastases võitluses.

16.11.2017

16.11.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu viibib 16.–17. novembril Washingtonis, kus kohtuvad Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Eesti ja Ameerika Ühendriikide justiits- ja siseministrid. Läbivate teemadena on kohtumisel arutluse all koostöö võitluses terrorismi, küberkuritegevuse ja narkokaubanduse vastu.

15.11.2017

15.11.2017. 18. novembril on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, millega juhitakse tähelepanu laste kaitsmisele seksuaalse väärkohtlemise eest. Justiitsminister Urmas Reinsalu julgustab ohvreid ja nende lähedasi oma murega lastekaitse, kooli tugipersonali, politsei või psühholoogi poole pöörduma.

07.11.2017

7.11.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kutsus täna kokku õigusloome nõukoja, et arutada uute õiguspoliitika arengusuundade loomist. 

Lehed

Viimati uuendatud: 21.01.2015 - 16:09