• A
  • +
ISO/IEC 17025 ja ISO/IEC 17020

Uudised

Näiteks 23.08.2017
Näiteks 23.08.2017
22.08.2017

22.08.2017.Ööl vastu teisipäeva, 22. augustit tabasid Viru vangla ametnikud koostöös politseiametnikega Kohtla-Järvel avavangla osakonna kinnipeetava Leonid Sergejevi, kes ei olnud naasnud ettenähtud ajaks vanglasse.

22.08.2017

22.08.2017. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile karistusseadustiku jt seaduste muutmise eelnõu, mis seob raskemate liiklusväärtegude karistused õigusrikkuja sissetulekuga, kuid vähem tõsiste rikkumiste puhul võimaldab senisest paindlikumat ja kergemat reageerimist, näiteks tingimisi karistust.

21.08.2017

23. august on Euroopa kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev. Üleeuroopaline mälestuspäev seati sisse 2009. aasta aprillis Euroopa Parlamendi resolutsiooniga Euroopa südametunnistusest ja totalitarismist.
 

16.08.2017

13. augustil 2017 ei naasnud ettenähtud ajal avavanglasse Viru vangla kinnipeetav Leonid Sergejev.

19.07.2017

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja korraldatavad pankrotihalduri eksam ning kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühine kohtutäiturieksam toimuvad 26. oktoobril 2017. 

17.07.2017

17.07. 2017 Kas olete olnud vastamisi keeruliste ja bürokraatlike olukordadega justiitsvaldkonnas, kus paratamatult on tulnud pähe mõte, kas lihtsamalt ja mugavamalt ei saaks? Kui jah, siis palub Justiitsministeerium Teil need mõtted kirja panna, sest juba sügisel toimub e-õiguskeskkonna ideehäkaton, kus võib-olla just Teie probleemile leitakse põnev digilahendus.

17.07.2017

15.07. 2017 Möödunud nädalal jõustusid karistusseadustiku muudatused, millega said ahistavast jälitamisest ja seksuaalsest ahistamisest süüteod. 

12.07.2017

12.07. 2017. Kolmapäeval tutvustas justiitsminister Urmas Reinsalu Eesti eesistumise plaane Euroopa Parlamendi õiguskomisjonile (JURI) ning vastas nende küsimustele. 

07.07.2017

7.07.2017. ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametliku kohtumise teisel päeval Tallinnas arutasid Euroopa justiitsministrid e-õiguskeskkonna, tarbijamüügi reeglite ühtlustamise, vara piiriülese arestimise ja konfiskeerimise ning sideandmete säilitamise küsimusi. 

06.07.2017

6.07.2017. Reedel, 7. juulil kohtuvad Tallinnas Euroopa Liidu justiitsministrid, kes arutavad peamiselt kolme teemat: turvaline Euroopa, ühtsed tarbijaõigused ja piire ületav õigussüsteem.

06.07.2017

6.07.2017. Justiitsministeeriumi kantsler ja pikaaegne riigi peaprokurör Norman Aas siirdub septembris erasektorisse ja liitub advokaadibürooga Sorainen.

05.07.2017

5.07.2017. Justiitsministeerium tutvustas täna uut riigi õigusabi nõustamise projekti, millega laieneb riigi toel tasuta või turuhinnast oluliselt soodsamalt õigusabi saamise võimalus ca 460 000 Eesti elanikule. Riik panustab kvaliteetse õigusabi kättesaadavuse parandamisse järgmistel aastatel hinnanguliselt 760 000 eurot aastas.

05.07.2017

5.07.2017. Justiitsministeeriumi hinnangul on Eestis rohkem kui 100 000 inimest, keda sissetuleku järgi ei saa arvestada otseselt tasuta riigi õigusabi saajate hulka, kuid kelle majanduslik olukord ei luba neil ootamatute õigusküsimuste korral ka ise õigusabi küsida. Justiitsministeerium tutvustab täna uut projekti, mis laiendab oluliselt riigi poolt tasuta õigusabi saajate ringi.

29.06.2017

29.06.2017. Täna toimus justiitsministeeriumis rahvusvaheliste ekspertide seminar „Totalitaarsete kommunistlike režiimide kuritegude tagajärjed ja karistamatus“, mis valmistab ette 23. augustil Tallinnas toimuvat rahvusvahelist kommunismikuritegude uurimise konverentsi.

28.06.2017

28.06.2017. Esmaspäevast kolmapäevani, 26.–28. juunini kogunesid Tallinnas ELi liikmesriikide ja institutsioonide parema õigusloome juhid, et vahetada mõtteid ja parimaid praktikaid teaduspõhise, kaasava, ülereguleerimist vältiva ja lihtsalt arusaadava õigusloome ehk parema õigusloome (ingl better regulation) teemadel. 

28.06.2017

28.06.2017. Täna 25 aastat tagasi võttis Eesti rahvas rahvahääletusel vastu uue põhiseaduse. 446 708 inimesest, kes rahvahääletusest osa võtsid, hääletas põhiseaduse poolt 407 867. 

26.06.2017

26.06.2017. 27. juunil kohtuvad Tallinnas ELi liikmesriikide ja institutsioonide parema õigusloome juhid, et arutada valdkonna põhimõtteid, samuti edulugusid ja kitsaskohti. Konverents paneb aluse parema õigusloome alastele tegevustele Eesti ELi Nõukogu eesistumise ajal.

22.06.2017

26.06.2017. Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi, et leida projekt, mille abil toetada ja aidata lapsi, kelle vanemad viibivad vanglas. Konkursi võitja saab projekti elluviimiseks toetust 50 000 eurot.

21.06.2017

22.06.2017. Justiitsministeerium kavandab pahatahtlikult vastutusest hoiduvate ettevõtjate mõjutamiseks uusi meetmeid, näiteks juriidilise isiku juhatuse liikmele esitatavate nõuete karmistamist ja juhatuse liikmena tegusemise keelamise lihtsustamist.

21.06.2017

21.06.2017. Täna kell 14 arutavad justiitsminister Urmas Reinsalu, kaubandus-tööstuskoda, tööandjate keskliit, võlausaldajate liit, rahandusministeerium ning maksu- ja tolliamet justiitsministeeriumis abinõusid, kuidas parandada Eesti ärikultuuri ja ettevõtluskeskkonda. 

Lehed

Viimati uuendatud: 21.01.2015 - 16:09