• A
  • +

Relva- ja laskemoona tüübikinnitus

PrintPDF Jaga

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.11.2001. a määrusele nr 341, on relva ja laskemoona tüübikinnitust teostavaks volitatud asutuseks Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.

Relva ja laskemoona tüübikinnitus on toiming, mille käigus tehakse kindlaks relva-, padrunimudeli või tulirelva olulise osa tsiviilkäibesse lubatavus ja määratakse kasutusvaldkond, lähtudes Relvaseaduse §-dest 3 ja 25.

Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamine toimub vastavalt siseministri 13.04.2007. a määrusega nr 28 vastu võetud korrale.

 Relva ja laskemoona tüübikinnituse taotlus

Taotlust saab saata postiga aadressile Eesti Kohtuekspertiisi Instituut Tervise 30 Tallinn 13419 või digiallkirjastatuna e-posti aadressile tehnika@ekei.ee. Puudulike andmetega või allkirjastamata taotlus tagastatakse täiendamiseks. Kui taotlus täidetakse käsikirjaliselt, siis tuleb parema loetavuse tagamiseks kasutada läbivalt trükitähti.

Taotluse täitmiseks kasutatud allikad on nendes sisalduva info kontrollimiseks soovitatav lisada taotlusele (näiteks viited internetileheküljele, fotod või skaneeritud koopiad dokumentidest, raamatutest vms).

Kui taotluses nimetatud mudelit on samanimelisena võimalik komplekteerida erineva kaba või relvarauaga, tuleb üldpikkuse mõõdud anda kujul minimaalne ja maksimaalne, arvestades lühimat ja pikimat saadaolevat versiooni relvamudelist. Kui relvale sobib mitu erineva mahuga padrunisalve, tuleb mahutavus anda kujul minimaalne ja maksimaalne.

NB! Kuna EKEI põhitegevuseks on menetlusasutustele eksperdiarvamuste andmine, tagame esmajärjekorras ekspertiisimäärustele ajakohase vastamise, mistõttu tüübikinnitused võetakse töösse vastavalt üldjärjekorrale muude tööde vahel ja nende valmimine võib seetõttu võtta eeldatavast rohkem aega. Kui teate ette, et teie taotlus on põhjendatult kiireloomuline, lisage palun sellekohane info koos põhjendusega taotluse juurde või e-kirja.

 

Viimati uuendatud: 15.06.2018 - 10:33