• A
 • +

Missioon, visioon, põhiväärtused

PrintPDF Jaga

Missioon
Toetame kvaliteetse ja erapooletu ekspertiiside tegemisega usaldusväärset õigusemõistmist.

Visioon
Oleme arenev, koostööle ja teadusele orienteeritud rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertiisiasutus.

Põhiväärtused
Meie põhiväärtused väljendavad Instituudi kui terviku olulisemaid väärtushinnanguid ja rõhutavad  inimlikke väärtusi:

 • austus;
 • professionaalsus;
 • usaldusväärsus;
 • areng;
 • koostöö.

Me austame:

 • seadust;
 • inimesi;
 • meie kutsumust;
 • iseennast.

Me oleme professionaalsed:

 • hoiakutes ja tegudes;
 • teadmiste täiendamisel ja isikliku arengu planeerimises;
 • töösse suhtumises ja eesmärkide elluviimises.

Meid saab usaldada, kuna oleme:

 • pädevad;
 • õiglased;
 • erapooletud;
 • vastutustundlikud;
 • konfidentsiaalsed.

Oma arengus:

 • otsime tõde ja õiglust;
 • oleme loovad ja uudishimulikud;
 • julgeme teha tulevikku suunatud otsuseid;
 • viime ellu väärtust lisavaid muudatusi.

Koostöös väärtustame:

 • abivalmidust;
 • lubaduste täitmist;
 • objektiivsust;
 • tagasisidet.
Viimati uuendatud: 27.07.2018 - 14:03