• A
  • +

BMLA - The Baltic Medico-Legal Association

PrintPDF Jaga

Peale Baltimaade taasiseseisvumist 1990 tekkis idee ühendada kohtumeditsiini asutused ühtseks Balti katusorganisatsiooniks. Assotsiatsiooni liikmeks nimetati kolme Baltiriigi ja Sankt-Peterburgi kohtumeditsiinilise ekspertiisi asutused, kelle juhid moodustavad ka katusorganisatsiooni juhtimisorgani. Igast riigist on juhtkonnas üks esindaja. Juhtkond määrab tähtajalise presidendi, kelle volitused kestavad 2 aastat.

Assotsiatsiooni ülesanne on liita eri riikide spetsialiste ning võimaldada ühiste koolituste ja teadmistevahetuste korraldamist. Ühtlasi on katusorganisatsiooni vastutus tagada regulaarsete rahvusvaheliste teaduskonverentside toimumine Baltimere regioonis iga 3 aasta järel. Aastatega on konverentsid muutunud enam rahvusvahelisemaks, seda nii esinejate, kui ka rohkearvulise osalejate poolest.

Esimene BMLA teaduskonverents toimus 1992. aastal Leedus, Vilniuses, kus korraldusau sai

Mykolas Romeris nimelise Ülikooli kohtumeditsiini instituut. Teine kongress toimus 1995 aastal Soomes, Helsingis. Kolmas juba 1998 aastal Lätis, Riias, kus organisaatoriks oli  Läti Kohtuarstliku Ekspertiisi Keskus. Neljas kongress toimus 2001 aastal EKEI (toonase Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo) korraldamisel Eestis, Tartus. Viies 2004 aastal Venemaal, St. Petersburgis ja kuues 2006 aastal taas Leedus, Vilniuses.

Assotsiatsioonil on veel teinegi traditsioon. Nimelt kogunetakse ühes Baltiriigis igal suvel ”Summer Workshop”-le, et rääkida möödunud aasta jooksul toimunud arengutest omas valdkonnas. Idee autoriteks olid jällegi leedulased. Leedus koguneti ka esimest korda 2005 aastal. Jätkuüritus toimus 2006 aastal Lätis ja eestlased olid kolleegidele võõrustajateks 2007 aastal, kui toimus üritus Pärnumaal Jõulumäel.

Juba 4-ndat korda toimunud töökoosolek jõudis tagasi Leetu, kus 2008 aastal kohtuti Kernaves13–15 juunil. Selle kohtumise peateemaks oli „Erialase, teadusliku ja kultuuridevahelise koostöö arendamine - Developing the professional, scientific and cultural cooperation“. Külaistena võõrustati ka kolleege Itaaliast.

Viimati uuendatud: 14.10.2014 - 14:03