• A
 • +

ENFSI

PrintPDF Jaga

 

 

Euroopa kohtuekspertiisi instituutide koostöövõrgustik (European Network of Forensic Science Institutions - ENFSI) koosneb 64 kohtuekspertiisilaborist, 36 Euroopa riigist. ENFSI eesmärk on Euroopa riikide kohtuekspertiisiasutuste vahelise koostöö edendamine ja koordineerimine ning kvaliteeditasemete ühtlustamine, sh. uurimisvaldkondade standardiseerimine aastaks 2020.

Eesti politsei allüksus Kohtuekspertiisi- ja Kriminalistika Keskus (KEKK) võeti koostöövõrgustiku 35. liikmeks 1998. aasta mais. Alates 01.01.2008 jätkas ENFSI ametliku liikmena Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.

Perioodil 2011 (mai) - 2015 (mai) valiti EKEI direktor Üllar Lanno (pildil) ENFSI juhatusse. Kahel esimesel aastal tegi tööd ENFSI 5 liikmelises juhatuses, hiljem valiti ta ENFSI liikmesriikide poolt ENFSI esimeheks.

Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse politseidirektor Robert Antropov (pildil) oli juhatuse liige ja aseesimees perioodil 2000 - 2003.

                               

Juhatuse töö seisneb ENFSI liikmete, juhtkomiteede ja töögruppide vahelise tegevuse koordineerimises, saadud info ettevalmistamises ja edastamises laboritele, kvaliteedisüsteemi arendamises ja ekspertide välja- ja täiendõppe korraldamises, töökoosolekute ja nõupidamiste korraldamises, ENFSI arengusuundade määramises,  ning Euroopa Liidu Nõukogu nõustamises ekspertiisivaldkonna regulatsioonide osas.

ENFSI ülesed 2 juhtkomiteed:

 1. Teadus ja areng (the Research and Development Committee - R&D), mille tööd juhib EKEI direktor Üllar Lanno
 1. Kvaliteet ja kompetents (the Quality and Competence Committee - QCC), mille töös osales kuni 31.12.2019 ka EKEI kvaliteedijuht Merike Rump

 

ENFSI liikmete ekspertiisitegevuse kompetentsi koondamiseks on loodud 17 ekspertide töörühma, võimaldades ENFSI liikmesasutuste ekspertide koostööd ja kogemuste vahetamist.

Ekspertide töörühmad on moodustatud valdkonniti järgmiselt:

 • kujutiseekspertiis
 • DNA-ekspertiis
 • mitte inimpäritolu DNA ekspertiis
 • infotehnoloogiaekspertiis
 • dokumendiekspertiis
 • hääle- ja heliekspertiis
 • narkootilise ja psühhotroopse aine ekspertiis
 • käekirjaekspertiis
 • lõhkeaineekspertiis
 • jäljeekspertiis
 • kiuekspertiis
 • värvi- ja klaasiekspertiis
 • sõrmejäljeekspertiis
 • liiklusekspertiis
 • tulekahju- ja plahvatuse ekspertiis
 • tulirelvaekspertiis
 • sündmuskohategevus

Tulenevalt püstitatud eesmärkidest, on ENFSI loonud suhteid erinevate organisatsioonidega üle maailma, neist paljudega on allkirjastatud koostöö leping:

 • American Society of Crime Laboratory Directors (ASCLD)
 • Senior Managers Australian and New Zealand Forensic Laboratories (SMANZFL)
 • Academia Iberoamericana de Criminalistica y Estudios Forenses (AICEF)
 • Asian Forensic Sciences Network (AFSN)
 • International Forensic Strategic Alliance (IFSA)
 • The International Forensic Summit (TIFS)
 • UNODC
 • Interpol
 • Europol
 • Eurojust
 • EC - DG Home Affairs, DG Justice and DG Enterprise
 • College Europeén de Police (CEPOL)
 • International Laboratory Accreditation Organisation (ILAC)
 • European Cooperation of Accreditation (EA)
 • Bureau International Poids et Mesures (BIPM)

Mais 2003 toimus Tallinnas 15. ENFSI aastakoosolek.                                   

Koosoleku avasõnad lausus siseminister Margus Leivo.

Viie päeva vältel said üle 70 välisosaleja lisaks erialalistele teadmistele tutvuda ka Eesti rahvuslike traditsioonide ja Tallinna ning Naissaare vaatamisväärsustega.

Aastakoosolek on üritus, mille käigus analüüsitakse möödunud perioodi sündmusi kohtuekspertiisi valdkonnas Euroopas ning kogu maailmas, valitakse juhtorganisse uusi liikmeid ning planeeritakse tegevused järgmiseks tegevusaastaks.

Mais 2011 toimus Tallinnas 23. ENFSI aastakoosolek.

ENFSI 23. aastakoosoleku avas Justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu.

2011 aastal oli aastakoosoleku keskseks teemaks kohtuekspertiisi- ja kriminalistikaalane haridus ja koolitus. Teema laiapõhjaliseks aruteluks oli konverentsile kaasatud ka Euroopa politseikolledž ja Euroopa kohtunike koolitusvõrgustik. Viie päeva vältel said üle 80 välisosaleja tutvuda lisaks ENFSI koosolekutele ka Eesti rahvuslike traditsioonide ja Euroopa kultuuripealinna programmi ja vaatamisväärsustega.

Viimati uuendatud: 07.01.2020 - 08:54