• A
  • +

Digitaalsed lahendused võimaldavad kohtulike registrite tööd edaspidi korraldada ühtselt üle Eesti

PrintPDF Jaga

Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud kohtute seaduse eelnõu, millega reformitakse kohtulike registrite pidamist ja muudetakse kohtunikuabi ametisseastumist.


Eelnõu järgi töötavad kohtunikuabid tulevikus ainult kohtulike registrite pidamise juures ja maksekäsuosakonnas ning neile ei või anda lahendamiseks õigusemõistmisega seotud laiemaid ülesandeid, näiteks menetluskulude kindlaksmääramist. Õigusemõistmist kohtutes toetavad  kohtujuristid.

Eelnõuga korrastatakse ka registrite juhtimis- ja halduskorraldust ning vabastatakse maakohtute direktorid alates seaduse jõustumisest registrite haldamisega tegelemisest. Kuna kohtulikud registrid on viimastel aastatel üle läinud väga suures mahus digitaalsetele lahendustele, on mõistlik erinevate kohtute juures asuvate kinnistusosakondade ja registriosakondade juhtimine viia ühe kohtu, täpsemalt Tartu Maakohtu juurde. Muudatus võimaldab üle Eesti kõikides piirkondlikes talitustes tagada ühtse töökorralduse.

Lihtsamaks muutub ka kohtunikuabi ametisse astumise kord, kuigi kvalifikatsiooninõudeid ei leevendata. Tulevikus asendatakse kohtunikuabi aeganõudev ettevalmistusteenistus ettevalmistuskava täitmisega, mis võimaldab kiiremini täita vaba kohtunikuabi ametikoha ja annab kohtunikuabi konkursil osaleda soovijale kindluse jätkata oma senisel töökohal kuni uude ametisse nimetamiseni. Teisest küljest toob ettevalmistuskava täitmise võimaldamine kohtunikuabi konkursile rohkem kandidaate, kelle hulgast on võimalik välja valida parimad.

 

 

 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50