• A
  • +

Inimlik eksitus tegi Valgast kuriteopesa

PrintPDF Jaga

Riiklikusse kriminaalmenetlusregistrisse või politsei infosüsteemi andmete sisestamisel tekkinud vea tõttu hõivas Valga linn ekslikult eelmise aasta kuritegevuse statistika kokkuvõttes kõige kuritegelikuma linna koha.


Justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse nõuniku Jako Salla sõnul tulenes viga inimlikust eksitusest, mille tulemusena avaldusid 2008. aasta kuritegevuse statistikas umbes 500 reaalselt Tartus toime pandud kuritegu Valga linna kuritegude all.

„Praegu on veel välja selgitamisel, kas valeandmete ülekandumine statistikasse tulenes prokuratuuri, politsei või IT spetsialistide eksimusest,“ ütles Salla.

Kuigi antud viga ei mõjutanud kuritegude üldarvu Eestis ega Lõuna piirkonnas, näitasid need andmed Valgat tegelikkusest vähem turvalise linnana ning Tartu linna kuritegude arvu tegelikkusest väiksemana.

„Kuigi täpseid andmeid hetkel veel ei ole, saab juba praegu öelda, et Valga ei ole kindlasti kuritegevuse suhteliselt tasemelt kõige kuritegelikum linn, vaid kuulub keskmike hulka,“ kinnitas Salla. „Kuritegevus Valgas ei ole aastaga märgatavalt tõusnud, kõrgeima kuritegevusmääraga linn on endiselt Tallinn.“

Salla kinnitas ühtlasi, et praeguseks on kindlaks tehtud, et nimetatud eksitus mõjutas tõesti ainult linnadevahelist jaotust. „Loomulikult vabandame siiralt Valga linna tublide inimeste ees, kes selle õnnetu eksituse tõttu negatiivse huvi osaliseks said,“ lisas Salla.

Hetkel on http://www.just.ee/kriminaalstatistika lehelt maha võetud eksitava infoga slaidid. Parandatud materjalid paneme üles 23. jaanuariks.

Justiitsministeerium vabandab tehtud vea pärast ja tänab Lõuna politseiprefektuuri kaasabi eest vea avastamisel.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50