• A
  • +

Justiitsministeerium ootab arvamusi äriühingute rahvusvaheliste ühinemiste-jagunemiste kohta

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium kutsub üles osalema Euroopa Komisjoni avalikul konsultatsioonil, millega kogutakse infot äriühingute rahvusvaheliste ühinemiste ja jagunemiste kohta.

Praegu ei ole Euroopa Liidus äriühingute rahvusvahelistele jagunemistele ühesuguseid õiguslikke aluseid ning ühingud, kes soovivad sel moel jaguneda, peavad selle eesmärgi saavutamiseks astuma hulga samme. Näiteks tuleb selleks praegu luua tütarfirma ja kanda varad üle hiljem.

Euroopa Komisjon soovib küsimustikuga teada saada, mis takistab äriühingute rahvusvahelist tegevust ja mida oleks vaja muuta õiguskeskkonnas. Samuti ootab Komisjon infot kulude kohta, mida saaks säästa tänu Euroopa Liidu tasemel tegutsemisele. 

Komisjon soovib kaasata võimalikult palju huvirühmi, eriti neid, kellel on kogemus riigisiseste või rahvusvaheliste ühinemiste-jagunemistega. Oodatud on ettevõtjate, ettevõtjate liitude, kaubanduskodade, tarbijaühenduste, kaubandusliitude, töötajate organisatsioonide, ametiühenduste, avaliku võimu kandjate, advokaatide, notarite ja teiste ekspertide arvamused.

Kõik, kes soovivad ühinemiste-jagunemiste arendamises kaasa rääkida, on oodatud edastama oma arvamuse otse Euroopa Komisjonile. Vastuseid küsimustikule oodatakse kuni 1. detsembrini 2014. Küsimustiku leiate siit.

Justiitsministeerium on huvitatud, et need arvamused jõuaksid ka ministeeriumi, sest nii saaks justiitsministeerium kujundada Eesti seisukoha, pidades silmas laiema ringi isikute huve ja arvamusi. Eesti seisukohad esitatakse valitsusele arutamiseks hiljemalt novembri alguseks. Seetõttu ootame ekspertide tagasisidet hiljemalt 10. oktoobriks 2014 e-posti aadressil info@just.ee. Justiitsministeerium ei edasta neid arvamusi eraldi Euroopa Komisjonile.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50