• A
  • +

Justiitsministeerium otsib programmi „Riskilapsed ja -noored“ projektitaotluste hindajaid

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi Euroopa Majanduspiirkonna toetustest 2009-2014 rahastatava programmi „Riskilapsed ja -noored“ väiketaotlusvooru „Jätkutugi vanglast või erikoolist vabanenud noortele“ raames esitatud projektitaotluste hindajate leidmiseks.


Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist 2009–2014 rahastatud programmi „Riskilapsed ja -noored“ peamine eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine.

Taotlusvoorus „Jätkutugi vanglast või erikoolist vabanenud noortele“ rahastatavad projektid peavad tagama, et kodukohta naasev noor on paremini ette valmistatud oma eluga toime tulema ning inimesed tema ümber oskaksid ja tahaksid teda selles aidata.

Hindajatelt eeldame kõrgharidust ja vähemalt kaheaastast töökogemust, mis on seotud erikoolide, vanglate, kriminaalhoolduse või õigusrikkujate rehabilitatsiooniga.

Taotluste hindamise erapooletuse tagamiseks ei tohi hindamiste perioodil ega ka varem olla ekspert seotud hinnatava taotluse ja teiste samas taotlusvoorus hinnatavate projektide taotlejate ega projekti partneritega.

Juhul kui konkursist võtab osa rohkem eksperte, kui on plaanis värvata, järjestatakse kandidaadid pingeritta. Esimesena hinnatakse töökogemust ning seejärel haridust ja esitatud lisainfot. Värvatavate ekspertide arv selgub pärast taotlusvooru sulgemist 20 jaanuaril.

Konkursil osalemiseks täitke ja saatke allolev ankeet koos CV-ga digiallkirjastatult aadressile info@just.ee. Dokumentide esitamise tähtaeg on 10. jaanuaril kell 17.

Programmi „Riskilapsed ja -noored“ jätkutoe taotlusvooru materjalidega saate tutvuda veebilehel www.kuriteoennetus.ee.

Lisainfo telefonil 620 8224 ning e-posti aadressil rainer.rohtla@just.ee

 


EKSPERDI ANKEET

Euroopa Majanduspiirkonna toetustest 2009–2014 rahastatava programmi „Riskilapsed ja -noored“ projektitaotluste hindajate konkursil osalemiseks palume täita allpool olev ankeet ning saata see koos CV-ga digitaalselt allkirjastatult aadressile info@just.ee. Konkursil osalemise tähtaeg on 10. jaanuaril kell 17. Konkursi korraldaja jätab endale õiguse tähtaega pikendada.

Palume täita kõik ankeedis olevad lahtrid ning vastata kõigile küsimustele.

Ees- ja perekonnanimi

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

Isikukood

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

Postiaadress

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

Telefon

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

E-mail

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

 

1.  HARIDUS (õppeasutus, lõpetamise aasta, eriala, kraad, tunnistuse number)

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

2.  PRAEGUNE TÖÖKOHT (asutus, alates kuupäev, amet, töö lühikirjeldus)

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

3.  TÖÖKOGEMUS (asutus, periood, amet, töö kirjeldus)

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

4.  PROJEKTIJUHTIMISE ALASED KOGEMUSED

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

5.  TEOSTATUD MUUD SARNASED TÖÖD PROJEKTIDE HINDAMISEL

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

6.  SEOTUS  ETTEVÕTETE JA ORGANISATSIOONIDEGA  (palume märkida siinkohal  ära oma liikmelisus, kuuluvus juhtorganistesse vm tööalane seotus erinevate asutustega).

Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

Nõustun sellega, et justiitsministeerium teeb teostatud tööde kohta järelepäringuid, ja kinnitan andmete õigsust.

 

/EES- JA PEREKONNANIMI/

(digitaalselt allkirjastatud)

 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50