• A
  • +

Justiitsminister moodustas rahvusvahelise kommunismikuritegudega tegeleva ekspertide nõukoja

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu moodustas kõrgetasemelise rahvusvahelistest ekspertidest koosneva nõukoja, mille eesmärk on konsulteerida kommunismi kuritegudega tegeleva institutsiooni käivitamist ning anda rahvusvahelist juriidilist nõu kommunismikuritegusid puudutavates  küsimustes.

Urmas Reinsalu rõhutas, et tänaseks on juba üle kümne riigi esindajad tegutsemas ühiselt algatusega saavutada rahvusvaheline lepe kommunismikuritegude uurimise küsimuses. Seda koostööd koordineerib Eesti justiitsministeerium. Reinsalu sõnul on ülekohtu ohvritel õigus taotleda õiglust ja süüdlaste vastutusele võtmist. Teisalt on see algatus vajalik just tulevikku silmas pidades, et vältida tulevikus karistuseta inimsusevastaste kurikuritegude toimepanemist. „Me ei kavatse midagi unustada, see vastutus on aegumatu ja konkreetne ning rajaneb rahvusvahelisel õigusel,“ ütles Reinsalu.

Nõukoda koosneb mitmetest Euroopa tasemel ekspertidest, kellel on varasem kogemus totalitaarsete režiimide poolt toime pandud kuritegude uurimise ja menetlemisega. Nõukoja liige, emeriitprofessor Albin Eser, on eelnevalt olnud Endise Jugoslaavia Rahvusvahelise Kriminaaltribunali kohtunik. Nõukoja liige, professor Frank Meyer on Zürichi ülikooli rahvusvahelise kriminaalõiguse osakonna õppejõud. Nõukoja liige, professor Neela Winkelmann juhib Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu, mis on aastate jooksul kogunud suurel hulgal tõendeid ja materjale kommunistlike režiimide kuritegude kohta. Kurt Schrimm on Saksa Liitvabariigi Natsismi kuritegude keskbüroo endine tegevjuht. Dr. Nika Bruskina on Vilniuse ülikooli Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse osakonna teadlane ning Dr. Gábor Katona on Ungari  Rahvusliku mälu komitee õigusliku ja rahvusvahelise koostöö endine tegevjuht.

Eelmise aasta 23. augustil korraldas Justiitsministeerium Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise aastapäeval Tallinnas üle-Euroopalise konverentsi, kus võeti kaheksa riigi esindajate poolt vastu ühisavaldus rahvusvahelise asutuse moodustamiseks kommunismikuritegude uurimiseks ning sellega seoses sai Justiitsministeerium ülesande kutsuda kokku rahvusvaheline  ekspertgrupp.

Üle-Euroopalise kommunismikuritegude institutsiooni käivitamise tegevusi koordineerib Eesti poolt Justiitsministeeriumi kantsleri nõunik Illimar Lepik von Wirén.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50