• A
  • +

Luxembourgis arutatakse ebaseadusliku sisserändega seonduvaid probleeme

PrintPDF Jaga

4.ja 5. juunil viibib justiitsminister Rein Lang, kes see kord esindab ka sisejulgeoleku valdkonda, Luxembourgis Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kus muuhulgas antakse ülevaade e-õiguskeskkonna portaaliga seotud arengutest ning keskendutakse ebaseadusliku sisserändega seonduvatele probleemidele.

Nõukogus antakse ülevaade e-õiguskeskkonna portaali ja videokonverentsiga seotud arengutest T¹ehhi eesistumise ajal. Samuti tehakse töörühmale ettepanek jätkata tööd portaali rakendamiseks, nii et see oleks võimalik käivitada käesoleva aasta 15. detsembriks. 

E-õiguskeskkonna projekti eesmärgiks on luua portaal, mis sisaldab liikmesriikide kodanikele ja õigusvaldkonna professionaalidele vajalikku õigusküsimustega seotud informatsiooni. Läbi portaali soovitakse liidestada liikmesriikides olemasolevad õiguslikud andmebaasid, nagu näiteks äriregistrid ja karistusregistrid, ning võimaldada kõigile EL kodanikele juurdepääs erinevate liikmesriikide õigusvaldkonda puudutavale informatsioonile.

Siseküsimustest käsitletakse nõukogus ebaseaduslikku sisserännet Aafrikast ja Kesk-Aasiast. Hoolimata senisest Euroopa Liidu finantsabist ja piirivalveagentuuri FRONTEXi patrulltegevusest Vahemere piirkonnas, on see tõsiseks probleemiks paljudele EL riikidele.

Rein Langi sõnul on Eesti seisukohal, et strateegilisi meetmeid ebaseadusliku rände tõkestamiseks tuleb arutada Stockholmi programmi väljatöötamise raames. Stockholmi programm on uus Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste valdkonna strateegiline dokument, mis on Rootsi eesistumise üks olulisem prioriteet, mis plaanitakse vastu võtta Euroopa Ülemkogul selle aasta lõpus.

Kohtumisel annab eesistujariik ülevaate käesoleva aasta aprillis Prahas toimunud konverentsist „Rändepartnerluse loomine“, mille raames kiideti heaks ühisdeklaratsioon, mis keskendub ebaseadusliku rände ennetamisele ja selle vastu võitlemisele. Deklaratsiooni mõte on arendada koostööd ühiste rändepoliitikaga seotud probleemide lahendamisel.

Lisaks esitatakse nõukogule kinnitamiseks  Euroopa vahistamismääruse vastastikuste hindamiste neljanda vooru lõppraport ja antakse ülevaade viisainfosüsteemi (VIS) hetkeseisust, samuti tulevad kõne alla EL kodanike ja nende perekonnaliikmete vaba liikumine liikmesriikide territooriumil ning viisateemaline dialoog Lääne-Balkani riikidega.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50