• A
  • +

Pevkur tegi ettepaneku jätta süüdimõistetute nimede asendamist puudutav punkt eelnõust välja

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Hanno Pevkur tegi täna riigikogu esimesel lugemisel ettepaneku jätta kriminaalmenetluse seadustiku muudatustest välja punkt, mis käsitleb jõustunud kohtulahendis süüdimõistetu nime initsiaalidega asendamist.

Pevkuri sõnul kutsub ta lähiajal kokku ümarlaua, kuhu on oodatud Eesti ajalehtede liit, õiguskantsler ja teised asjasse puutuvad organisatsioonid, et arutada, kuidas oleksid inimeste põhiõigused karistuse kustumise järel siiski paremini tagatud. „Oluline on, et lisaks avalikkuse huvile kurjategijate nimede vastu, ei jääks inimese kohta karistuse kustumisel üles info, mis võib takistada tema edasist õiguskuulekat elu. Kuidas aga tekitada kõigile osapooltele sobiv lahendus, on edasise arutelu koht,“ ütles Pevkur.

Muudatusettepanek puudutas jõustunud kohtulahendis süüdimõistetu nime initsiaalidega asendamist. Eelnõu järgi poleks initsiaalidega asendatud raskemate kuritegude nagu mõrva, inimsuse ja rahvusvahelise julgeoleku vastase, inimkaubanduse, seksuaal-, narko-, riigivastase ja ametialase kuriteo eest süüdimõistetud isiku nime.

Justiitsminister tutvustas täna riigikogule kriminaalmenetluse seadustiku muudatusi, mis muudavad rahvusvaheline koostöö kriminaalmenetluses efektiivsemaks, ühtlustavad kodanike õiguste kaitset Euroopa Liidu liikmesriikides ja tagavad kurjategijate välismaise vara tõhusama konfiskeerimise.

 

Lugupidamisega
Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

 

Viimati uuendatud: 12.03.2019 - 01:50