• A
  • +

Šveitsi riik investeerib Eesti kohtuekspertiisi 35 miljonit

PrintPDF Jaga

Täna allkirjastati Eesti ja Šveitsi koostööprogrammi leping, mille kohaselt saab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI) Šveitsilt ligikaudu 35 miljonit krooni kohtuekspertiisi ja kohtueelse menetluse arendamiseks.

Lepingu raames hangitakse EKEI-le kompuutertomograaf, magnetresonantskujutise aparaat, elektronmikroskoop koos röntgenanalüsaatoriga ja kohtuekspertiisi infosüsteem ning sündmuskoha portatiivsed ekspertiisiseadmed.

Kompuutertomograafi ja magnetresonantskujutise aparaadi abil on võimalik saada isiku tuvastamiseks vajalikku teavet, paremini dokumenteerida patoloogilisi leide ning efektiivsemalt kasutada neid surma põhjuse määramisel ja traumamehhanismi tuvastamisel. Elektronmikroskoobi abil saab uurida juhtumeid, mis on seotud peamiselt tulekahjude ja lõhkeainetega.

Kohtuekspertiisi infosüsteem aitab täiustada nii EKEI sisest töökorraldust kui ka parandada asutuse infovahetust kohtute, prokuratuuri, politsei ning Maksu- ja Tolliametiga. Samuti muutub kiiremaks instituudi infovahetus teiste Schengeni ja PRÜM riikidega. Sündmuskoha portatiivsed ekspertiisiseadmed võimaldavad sündmuskohtadelt koguda parema kvaliteediga asitõendeid.

Koostööprojekt viiakse ellu kolme aasta jooksul. Lepingule kirjutasid alla Šveitsi suursaadik Josef Bucher, justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu ja rahandusministeeriumi asekantsler Ivar Sikk.

Lugupidamisega

Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50