Skip to content

Isaduse (põlvnemise) tuvastamine DNA kaudu

DNA osakonnas tehakse molekulaargeneetilisi uuringuid suguluse kindlakstegemiseks. Kõige tüüpilisem sedalaadi uuring on bioloogilise isaduse tuvastamine.

Kes määrab/tellib DNA uuringut põlvnemise tuvastamiseks?

DNA analüüsi põlvnemise (näit. isaduse) tuvastamiseks võib:

 1. määrata kohus (kohtumäärusega)
 2. tellida kohtuväliselt osapoolte soovil.
Kuidas toimub DNA uuringu läbiviimine kohtuväliselt?
 1. Telefonitsi lepitakse kokku aeg proovide andmiseks.

  Proove saab anda:

  Tallinnastel. 663 6726
  Tartustel. 663 6752
  Pärnustel. 663 6615
  Kohtla-Järveltel. 663 6780
 2. Kõik asjaosalised tulevad proove andma ekspertiisiasutusse samaaegselt, kaasas isikut tõendavad dokumendid (täiskasvanutel pass, juhiluba või ID-kaart ja lapsel kindlasti kaasas sünnitunnistus).
 3. Ekspertiisiasutuses võetakse kõigilt uuritavatelt isikutelt vatitampoonile nn süljeproovid (proovid suust) ja vormistatakse vajalik dokumentatsioon. Ühtlasi sõlmitakse leping DNA uuringu läbiviimiseks.
 4. Lepingu alusel tuleb tasuda uuringu maksumus. Raha laekumise järgselt EKEI arvele viiakse läbi uuring ja koostatakse uuringuakt.
 5. Uuringuakti väljastatakse isiklikult tellijale.
Milline on bioloogilise isaduse uuringu lõpptulemus?

Lõpptulemus võib olla üks kahest:

 1. välistus - uuritud mees ei saa olla uuritud lapse bioloogiline isa;
 2. kinnitus - uuritud mees saab olla uuritud lapse bioloogiline isa. Kinnituse korral antakse tulemusele statistiline hinnang. Arvutuste tulemused väljendatakse isaduse indeksina ja isaduse tõenäosusena.
Millist bioloogilist sugulust on võimalik veel kindlas teha?

Kõigi muude sugulusjuhtude korral pöörduge oma küsimusega Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti, kust suunatakse vastavate spetsialistide poole.

Kontakt:
DNA info – tel. 663 6726 või [email protected]

Kas DNA uuringut võib läbi viia ka enne sündi või pärast surma?

See võib olla võimalik. Pöörduge oma küsimusega Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti, kust suunatakse vastavate spetsialistide poole.

Kontakt:
DNA info – tel. 663 6726 või [email protected]

Kas uuringut on võimalik läbi viia salaja võetud proovidega?

Salaja võetud proove me vastu ei võta. Kohtuväliselt tellitud uuringu korral peavad kõik isikud, kelle DNA-d uuritakse, olema sellest informeeritud ja selle uuringuga nõus. Proovid võtame me alati ise, olles eelnevalt dokumendi alusel kontrollinud isikusamasust.

Kas isa võib tulla proove andma koos alaealise lapsega ilma ema teadmata?

Ei, alaealise lapse mõlemad sünnitunnistusele kantud vanemad peavad olema uuringust teadlikud. Kui ema ei soovi enda proove anda, siis on vajalik tema kirjalik nõusolek lapselt proovi võtmiseks ja analüüsi tegemiseks. Avalduse võib täita EKEI-s kohapeal või saata eelnevalt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile [email protected]Avalduse vorm

Milline on garantii, et tulemused kajastavad tegelikkust?

DNA uuringu tulemus väljastatakse eksperdi poolt allkirjastatud aktina. Kahtluste tekkimisel on võimalik uuringut korrata mõnes teises vastavaid uuringuid tegevas laboris.

Milline on uuringu maksumus?

DNA-eraanalüüs maksab 70 eurot isiku kohta. Uuringu maksumus on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Kelle poole pöörduda?

Kõigi tekkinud küsimustega pöörduda Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti.

Kontakt:
DNA info – tel. 663 6726 või [email protected].