• A
  • +

Struktuuriüksused

PrintPDF Jaga

Instituudi struktuuriüksusteks on osakonnad ja talitused. Instituudi koosseisu kuuluvad kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad, DNA-, dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, liiklus-, sõrmejälje- ja tehnikaosakonnad. Lisaks kohtupsühhiaatria-, kvaliteedi-, asjaajamis-, arendus- ja personalitalitus ning majandustalitus. Regionaalsed kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad asuvad Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Pärnus.

Struktuuriüksuste põhiülesanded on kehtestatud Instituudi põhimäärusega ning iga üksuse täpsemad ülesanded direktori käskkirjaga.

Instituudi koosseis kehtestatakse justiitsministri käskkirjaga.

EKEI koosseis alates 01.02.2018

Viimati uuendatud: 20.11.2018 - 15:10