• A
  • +

Struktuuriüksused

PrintPDF Jaga

Instituudi struktuuriüksusteks on osakonnad ja talitused. Instituudi koosseisu kuuluvad kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad, DNA-, dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, liiklus-, sõrmejälje- ja tehnikaosakonnad. Lisaks kohtupsühhiaatria-, kvaliteedi-, asjaajamis-, arendus- ja personalitalitus ning majandustalitus. Kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad asuvad Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Pärnus.

Struktuuriüksuste põhiülesanded on kehtestatud Instituudi põhimäärusega ning iga üksuse täpsemad ülesanded direktori käskkirjaga.

Instituudi koosseis kehtestatakse direktori käskkirjaga.

EKEI koosseis alates 01.09.2019

Instituudis töötavad ainult töölepingulised teenistujad ning ametnikega täidetud ametikohti ei ole.

Viimati uuendatud: 13.09.2019 - 10:25