• A
  • +

Struktuuriüksused

PrintPDF Jaga

Instituudi struktuuriüksusteks on osakonnad ja talitused. Instituudi koosseisu kuuluvad kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad, DNA-, dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, liiklus-, sõrmejälje- ja tehnikaosakonnad. Lisaks kohtupsühhiaatria-, kvaliteedi-, asjaajamis-, arendus- ja personalitalitus ning majandustalitus. Kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad asuvad Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Pärnus.

Struktuuriüksuste põhiülesanded on kehtestatud Instituudi põhimäärusega ning iga üksuse täpsemad ülesanded direktori käskkirjaga.

Instituudi koosseis on kehtestatud 10.07.2019 direktori käskkirjaga ning osaliselt muudetud 13.12.201905.03.202014.12.202017.02.2021 ja 13.04.2021.

EKEI koosseis alates 01.01.2020

Instituudis töötavad ainult töölepingulised teenistujad ning ametnikega täidetud ametikohti ei ole.

Viimati uuendatud: 14.04.2021 - 07:46