Skip to content

Struktuuriüksused

Instituudi struktuuriüksusteks on osakonnad ja talitused. Instituudi koosseisu kuuluvad kohtuarstlikud osakonnad, biomeetria-, DNA-, dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, liiklus-, toksikoloogia- ja tehnikaosakonnad. Lisaks asjaajamis-, kvaliteedi-, majandus- ja personalitalitus. Kohtuarstlikud osakonnad asuvad Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Pärnus.

Struktuuriüksuste põhiülesanded on kehtestatud instituudi põhimäärusega ning iga üksuse täpsemad ülesanded kinnitatakse direktori käskkirjaga.

Struktuuriüksuste ülesanded alates 01.11.2023

Instituudi koosseis on kehtestatud 10.10.2023 direktori käskkirjaga nr 128.

EKEI koosseis alates 01.11.2023

EKEI koosseisu osaline muutmine alates 01.12.2023

EKEI koosseisu osaline muutmine alates 01.01.2024

EKEI koosseisu osaline muutmine alates 20.04.2024

Instituudis töötavad ainult töölepingulised teenistujad ning ametnikega täidetud ametikohti ei ole.