Skip to content

Struktuuriüksused

Instituudi struktuuriüksusteks on osakonnad ja talitused. Instituudi koosseisu kuuluvad kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad, DNA-, dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, liiklus-, sõrmejälje- ja tehnikaosakonnad. Lisaks kvaliteedi-, asjaajamis-, arendus- ja personalitalitus ning majandustalitus. Kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad asuvad Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ja Pärnus.

Struktuuriüksuste põhiülesanded on kehtestatud instituudi põhimäärusega ning iga üksuse täpsemad ülesanded  direktori 22.12.2021 käskkirjaga nr 168.

Instituudi koosseis on kehtestatud 23.11.2022 direktori käskkirjaga nr 150.

EKEI koosseis alates 01.01.2023

Instituudis töötavad ainult töölepingulised teenistujad ning ametnikega täidetud ametikohti ei ole.