Skip to content

Reovee uuringud

Justiitsministeeriumi ja EKEI vahel sõlmitud kokkuleppe alusel seiratakse alates 2022. aastast reoveeuuringute abil narkootikumide tarbimise ulatust Eestis. Proovid võtab Eesti Keskkonnauuringute Keskus ja tulemusi analüüsib EKEI.

26.03.2024 Reoveeuuring 13 linnas: enim kokaiini leidus Rakvere reovees

20.12.2023 Reoveeuuring: kokaiini tarvitamine on Eestis kanda kinnitanud

27.09.2023 Reovees leidus levinumaid uimasteid augustis enam kui mais

12.06.2023 Reoveeuuring: enamikku uimasteid leidus linnade reovees vähem kui jaanuaris

16.03.2023 Reoveeuuringu tulemused peegeldavad uimastite levimist 13 linnas

12.10.2022 Reoveeuuring: levinud uimasteid tarbitakse Eestis aina vähem

17.06.2022 Narkootikumide tarbimine Eesti suuremates linnades on langenud

16.03.2022 Reoveeuuring: kõige vähem tarvitati Eesti linnades uuritud narkootikume Võrus

26.11.2021 Eesti kohtuekspertiisi instituut hakkab seirama reoveest narkootikume

 

Tervise Arengu Instituudi koostööpartnerina analüüsib EKEI reovees leiduvaid aineid 2019. aastast: 

28.02.2024 Tallinna ja Tartu reovesi näitab kanepi ja kokaiini tarvitamise kasvu

Seireuuring: Reovee uuring narkootiliste ja psühhotroopsete ainete jääkide suhtes

 

2022. a oli EKEI ka keemilise analüüsi teostamisel partneriks Tervise Arengu Instituudi läbiviidud uuringus, kus analüüsiti narkootikumide jääke kahjude vähendamise teenuse raames kogutavates süstaldes: Kasutatud süstalde analüüs annab ülevaate Eestis süstitavatest narkootikumidest

2023. a süstlajääkide uuring näitab väga ohtlike nitaseenide tarvitamise kasvu