• A
  • +

Uudised

Näiteks 29.01.2023
Näiteks 29.01.2023
08.11.2021

8.11.2021. Justiitsministeerium uuris alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise reformi mõju ning seda, kuidas on olukord paranenud nii laste ja noorte kui ka spetsialistide jaoks. Selgus, et alaealiste süütegude arv on stabiliseerumas, noorte karistamisele on hakatud eelistama muid mõjutusvahendeid ning vanglasse sattunud alaealiste arv on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele. 

06.11.2021

6.11.2021. Tallinna kohtutäitur Arvi Pink tagandati alates 5. novembrist 2021 ametist. 

04.11.2021

4.11.2021. Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, millega tõuseb seksuaalse enesemääramise eapiir 14 eluaastalt 16-le. Erand tehakse noorte omavahelistele vabatahtlikele seksuaalsuhetele.

02.11.2021

2.11.2021. 17. novembril avatakse filmiga „Metsikud juured“ juba üheteistkümnendat korda linastuv Just Filmi lapse õiguste programm. Programmiga tuuakse vaatajate ette 8 laste ja noorte elu käsitlevat filmi, mille peategelased on noored, kes enda sisemaailma alles avastavad. Filmid valiti välja 18 linateose hulgast ning valimisprotsessis osalesid lisaks spetsialistidele ka noored.

28.10.2021

28.10.2021. Justiitsminister Maris Lauri tutvustas riigikogule esimesel lugemisel eelnõu, millega kohtud saavad tulevikus tsiviilasjades kasutada rohkem inimestele kiirema lahenduse toovaid lihtsustatud menetlusi. Kohtudokumentide kättetoimetamine muutub paremaks ning tsiviil- ja haldusasjades kohtusse pöördumisel tõusevad lõivud. 

28.10.2021

27.10.2021. Justiitsminister Maris Lauri tutvustas riigikogule esimesel lugemisel eelnõu, millega hakatakse konkurentsiametit osaliselt rahastama monopoolsetelt ettevõtetelt laekunud järelevalvetasudest, mille suurusjärk on 0,02-0,2% monopoolse teenuse müügitulust.

22.10.2021

22.10.2021. Justiitsministeeriumi, riigikantselei ja riigikogu kantselei koostöös loodav IT-lahendus, mis koondab tulevikus kogu õigusloomeprotsessiga seotud teabe ühte kohta, on jõudnud piloteerimise faasi. See tähendab, et justiitsministeerium asub uues töökeskkonnas kirjutama esimest eelnõu ja väljatöötamise kavatsust.

21.10.2021

21.10.2021. Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, millega soovitakse miinimumelatise määr siduda lahti alampalgast ja asendada valemiga, mis võtab arvesse lapsele tehtavaid tegelikke kulutusi. Viimastel aastatel on paljudel vanematel elatise maksmine osutunud üle jõu käivaks just alampalga kiire kasvu tõttu.

19.10.2021

19.10.2021. Justiitsministeerium valis Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni Eestit esindavaks liikmeks Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professori Lauri Mälksoo.

15.10.2021

15.10.2021. Justiitsministeeriumi moodustatud teadusekspertidest koosnev komisjon otsustas anda dr Priit Rohtmetsale stipendiumi „Eesti Vabariigi vanglasüsteemi ajalooraamat".

14.10.2021

14.10.2021. Justiitsministeeriumi eestvedamisel kohtuvad täna õigusloomejuristid, et arutada seadusloome kvaliteedi üle. Tegemist on ainsa sedalaadi foorumiga, mis on suunatud kõigile Eesti õigusloomejuristidele. Traditsiooniliselt osalevad ka eelnõude keeletoimetajad.

13.10.2021

13.10.2021. Justiitsministeeriumis toimus täna kohtumenetluse avalikkuse eelnõu teemal ümarlaud, kus osalesid meedia ja kohtunikkonna esindajad. Ühine arusaam oli, et ajakirjanduslikul eesmärgil isikustatud ehk nimedega kohtulahenditega tutvumisel eeldatakse õigustatud huvi olemasolu.

13.10.2021

13.10.2021. Paberivaba avaliku e-toimiku rakenduse teel tutvustatakse vangidele kohtudokumente edaspidi digitaalselt. Riigihangete registris on kuni 22. oktoobrini üleval kohtutoimikute digitaalseks edastamiseks kinnipeetavatele rakenduse väljatöötamise hange, mille eeldatav maksumus on 267 773 eurot. Rakendusega hoitakse tulevikus kokku 80 000 eurot, seda riigi õigusabi osutamise, kohtumenetluse digitaliseerimise ja vanglate halduskoormuse vähenemisega seoses.

12.10.2021

12.10.2021. Justiitsminister Maris Lauri osales täna videosilla teel Euroopa Komisjoni korraldatud ministrite foorumil digitaalsest õigussüsteemist, kus rõhutas Euroopa Liidu justiitsvaldkonna digitaliseerimise eeldusena digitaliseerimist liikmesriikides, mis toob õigusteenused ka inimestele lähemale. 

12.10.2021

12.10.2021. Justiitsminister Maris Lauri kinnitas ametisse vanglate asekantsleri Rait Kuuse, kes alustab tööd alates 1. jaanuarist 2022.

08.10.2021

8.10.2021. Justiitsminister Maris Lauri osales Luksemburgis toimuval ELi justiitsministrite kohtumisel, kus teemadeks oli inimeste kohtueelne kinnipidamine liikmesriikides, ELi lapse õiguste strateegia ja Euroopa Prokuratuuri töö.

05.10.2021

5.10.2021. Justiitsminister Maris Lauri nimetas Tartu vangla uueks direktoriks alates 15. novembrist Edvard Remseli.

05.10.2021

5.10.2021. Justiitsministeerium ootab taaskord kandidaate kodanikujulguse aumärgile, mis antakse inimestele, kes on hoidnud ära kuriteo või abistanud kuriteoohvreid. 

Lehed

Viimati uuendatud: 21.01.2015 - 16:09