Skip to content

Eelarve, palgad ja riigihanked

Eelarve

Info Instituudi eelarve kohta on kättesaadav dokumendiregistrist kasutades otsimisel pealkirja "eelarve".

Palgad

Instituudi palgajuhend kinnitatakse direktori käskkirjaga.

Instituudi raamatupidamist ning personali- ja palgaarvestust korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Riigihanked

Alates 1. juulist 2016. a osutab Instituudile riigihangete korraldamise teenust Riigi Tugiteenuste Keskus.
Info hangete kohta leiab riigihangete registrist.