• A
  • +

Eelarve, palgad ja riigihanked

PrintPDF Jaga

Eelarve
Info Instituudi eelarve kohta on kättesaadav dokumendiregistrist kasutades otsimisel pealkirja "eelarve".

Palgad
Töö tasustamisel Instituudis juhindutakse Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2008. a määrusest nr 15 Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi töötajate töötasustamine ning justiitsministri 30. jaanuari 2008. a käskkirjast nr 27 Eesti Kohtuekspertiisi instituudi töötajate palgajuhend.

Instituudi raamatupidamist ning personali- ja palgaarvestust korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Riigihanked
Alates 1. juulist 2016. a osutab Instituudile riigihangete korraldamise teenust Riigi Tugiteenuste Keskus.
Info hangete kohta leiab riigihangete registrist.

Viimati uuendatud: 08.03.2023 - 11:28