Skip to content

Abiks EKEI-sse pöördujale

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile saate esitada teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja, kaebuse või apellatsiooni:

postiaadressil – Tervise 20, 13419 Tallinn
e-posti aadressil -  [email protected]
telefonil - 663 6600

Teabenõude saate meile edastada, kui soovite teavet, mis on Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis juba olemas. Teabenõudele vastame Avaliku teabe seadus alusel viie tööpäeva jooksul selle registreerimisest. Vajadusel võib tähtaega pikendada 15 tööpäevani. Teabenõudega võite küsida näiteks mingi varasema kirja kohta.

NB! Kui taotlete teavet, milles sisalduvad teie või kolmandate isikute juurdepääsupiiranguga isikuandmed, palume esitada teabenõue koos oma isikut tõendava dokumendiga enda isiku tõendamiseks ja teatada teabele juurdepääsu alus ja eesmärk (tulenevalt Avaliku teabe seaduse § 14 lg 2).

Kui aga küsite meie selgitusi ja seisukohti, siis sellele vastamiseks tuleb kirja alles koostama hakata ning sel juhul olete esitanud hoopis selgitustaotluse, mitte teabenõude. Kui juhite tähelepanu mingitele probleemidele, siis olete esitanud märgukirja. Selgitustaotlusele ja märgukirjale vastamise tähtaeg on pikem.

Selgitustaotlusega saate küsida asutuse seisukohti, tõlgendusi või praktilist infot. Selgitustaotlusele vastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.

Märgukirjaga saate juhtida asutuse tähelepanu mõnele üldisele probleemile või puudusele asutuse töös, edastada teavet, teha ettepanekuid probleemide lahendamiseks, teada anda teile teadaolevast õigusrikkumisest, mis ei puuduta otseselt teie enda õigusi või teha ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks. Märgukirjale vastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.

Kui teie pöördumisele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastame selle vastavale asutusele ja teavitame teid sellest.

Kui soovite meile saata faile, mis on suuremad kui 10 MB, siis palume saata selle kohta e-kiri aadressile [email protected]. Vastuskirjas saadame juhised, kuhu failid üles laadida.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudil ei ole avaandmetena masinloetavas formaadis andmeid, mis on antud kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks.