Skip to content

Kohtuarstlik isikuekspertiis

Kohtuarstliku ekspertiisi akt on sageli ainus vaieldamatu alus, millele on võimalik rajada otsus näiteks väärteo- või kriminaalmenetluse algatamisel ja tsiviilasjade lahendamisel.

Isikuekspertiisi aluseks on menetleja (politsei, prokurör, kohus) koostatud ekspertiisimäärus. Seega peab kannatanu pöörduma esmalt õiguskaitse ametkonna poole, kes vajadusel määrab ekspertiisi ja suunab isiku kohtuarstlikule läbivaatusele.

Tervisekahjustuse tuvastamiseks teeb kohtuarst-ekspert või eksperdiks määratud muu isik kohtuarstliku ekspertiisi Vabariigi Valitsuse kehtestatud Tervisekahjustuse kohtuarstliku tuvastamise korra alusel.

Seksuaalkuritegude korral on äärmiselt oluline võimalikult kiiresti teha läbivaatus ja võtta proovid uuringute tegemiseks.
Seksuaalvägivalla korral tuleks kohe pöörduda politseisse või seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste poole. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused asuvad Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ning Pärnus.

Ekspertiisiks võib kannatanu läbivaatus vajadusel toimuda instituudi kohtuarstlikus osakonnas, raviasutuses, kinnipidamiskohas; ekspertiisi võib teha ka ainult ravidokumentide alusel.

Kannatanu läbivaatust isiku ekspertiisiks tehakse kohtuarstlikes osakondades E–R 9.00–15.00. Kohtuarst-eksperdi vastuvõtule pöördumiseks lepitakse eelnevalt aeg telefoni teel kokku:

Tallinnas663 6762 või 58 543 103
Tartus663 6775 või 56 948 084
Kohtla-Järvel663 6780 või 56 948 081
Pärnus663 6615 või 53 059 508

Kannatanul peab olema kaasas isikut tõendav dokument (kui inimesel ei ole isikut tõendavat dokumenti, siis tõendab tema isikut politseitöötaja).

Kohtuarst-ekspert vormistab pärast kõigi uuringute lõppu kohtuarstliku ekspertiisiakti, milles kajastub ekspertiisi käik ja tulemused.

Kohtuarstliku ekspertiisi akt väljastatakse ekspertiisi määranud õiguskaitse ametkonna töötajale, kannatanule seda ei anta.