• A
  • +

Juhtimine

PrintPDF Jaga

Instituudi juhtkonna moodustavad vastavalt põhimäärusele direktor, asedirektor, arenduse asedirektor, kvaliteedijuht ja personalijuht. Instituudi tööd juhib instituudi direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu justiitsminister. Instituudi direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid tema määratud asedirektor. Asedirektori äraolekul täidab direktori või asedirektori ülesandeid direktori määratud isik. Osakonnad alluvad direktorile asedirektorite kaudu. Arendus- ja personalitalitus ning asjaajamis- ja majandustalitus alluvad otse direktorile. Kvaliteeditalitus allub arenduse asedirektorile.

Teadus- ja arendusnõukoda toetab kohtuekspertiisialast teadus- ja arendustegevust instituudis ning vajadusel nõustab juhtkonda ja kolleege.

Viimati uuendatud: 01.07.2021 - 07:35