• A
  • +

Juhtimine

PrintPDF Jaga

Instituudi juhtkonna moodustavad vastavalt põhimäärusele direktor ning halduse asedirektor ja arenduse asedirektor. Instituudi tööd juhib instituudi direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu justiitsminister. Instituudi direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid tema määratud asedirektor. Asedirektori äraolekul täidab direktori või asedirektori ülesandeid direktori määratud isik. Osakonnad alluvad direktorile asedirektorite kaudu. Asjaajamistalitus ja majandustalitus alluvad halduse asedirektorile. Kvaliteeditalitus allub arenduse asedirektorile. Arendus- ja personalitalitus allub otse direktorile.

Instituudi nõukogu suunab instituudi tegevust lähtuvalt nõukogus esindatud asutuste seisukohtadest ekspertiisiküsimustes.

Teadus- ja arendusnõukoda nõustab juhtkonda kohtuekspertiisi korralduse, erialakoolituse ja teadusarengu küsimustes instituudi pädevusvaldkonnas.

Viimati uuendatud: 20.11.2020 - 09:11