Skip to content

Juhtimine

Instituudi juhtkonna moodustavad vastavalt põhimäärusele direktor, arenduse asedirektor, teaduse asedirektor, kvaliteedijuht ja personalijuht. Instituudi tööd juhib instituudi direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu justiitsminister. Instituudi direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid tema määratud asedirektor. Asedirektori äraolekul täidab direktori või asedirektori ülesandeid direktori määratud isik. Osakonnad alluvad direktorile asedirektorite kaudu. Talitused alluvad otse direktorile. 

Teadus- ja arendusnõukoda toetab kohtuekspertiisialast teadus- ja arendustegevust instituudis ning vajadusel nõustab juhtkonda ja kolleege.