Skip to content

EKEI teenetemärgi kavalerid

Teenetemärk on Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi poolt väljastatud ja alates 2008 aastast on tunnustust jagatud:

 • 2008 - Ülo Põldsam (EKEI) - kauaaegse laitmatu tööpanuse eest
 • 2008 - Silvia Männikus (EKEI) - silmapaistvate teenete eest kohtuekspertiisivaldkonnas
 • 2009 - Ingvar Kopp (Rootsi Kohtuekspertiisi Labor) - Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kvaliteedi ja tehnoloogia arendamisele kaasaaitamise eest
 • 2009 - Meelis Toomet (EKEI) - kauaaegse laitmatu tööpanuse ning tehnoloogia arendamise eest
 • 2009 - Martin Hirvoja (Justiitsministeerium) - olulise panuse eest kohtuekspertiisivaldkonna arendamisel
 • 2011 - Rein Lang (Kultuuriministeerium) - Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi loomise, uue EKEI hoone ehitamise ja ekspertiisi eluvaldkonna lisarahastuse eest
 • 2011 - Hendrik Kaing (Justiitsministeerium) - kahe ekspertiisiasutuse ühendamise ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi arendamisele kaasaaitamise eest
 • 2011 - Ilona Arusoo (EKEI) – kauaaegse laitmatu töö eest liiklusekspertiisi valdkonnas
 • 2011 - Maja Novažilova (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest Ida-Eesti kohtuarstlikus ekspertiisiosakonnas
 • 2012 - Erkki Koort (Siseministeerium) – EKEI nõukogu 5-aastase juhtimise ja toe eest EKEI eelarveläbirääkimistel
 • 2012 - Kaja Rodi (EKEI) – pikaajalise kohusetundliku töö eest
 • 2012 - Lilian Hein (EKEI) – pikaajalise kohusetundliku töö eest
 • 2012 - Raivo Küüt (Politsei-ja Piirivalveamet) – pikaajalise tulemusrikka koostöö eest
 • 2014 - Helle Randmäe (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest
 • 2014 – Jaan Marmor (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest
 • 2014 – Madis Liim (PPA) – silmapaistvate teenete eest kriminalistikavaldkonna arendamisel
 • 2015 – Norman Aas (Justiitsministeerium) – silmapaistvate teenete eest EKEI arengule ning ressursside mõistlikule kasutamisele kaasa aitamisel
 • 2015 – Peep Rausberg (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest
 • 2015 – Inna Ivask (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest
 • 2015 – Katrin Ratt (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest
 • 2015 – Jüri Ilvest (Riigikohus) – silmapaistva panuse eest Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi arengusse
 • 2016 – Merike Rump (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest
 • 2016 – Aime Riikoja (EKEI) – kauaaegse laitmatu tööpanuse eest
 • 2017 - Marat Jeržanov (EKEI) - kauaaegse laitmatu tööpanuse eest
 • 2018 - Gunnar Tasa (EKEI) - märkimisväärse panuse eest DNA-valdkonna arendamisse ja selle viimise eest rahvusvaheliselt arvestatud tasemele
 • 2018 - Lembit Rodes (EKEI) - märkimisväärse panuse eest tulekahju ekspertiisi valdkonna arendamisel
 • 2018 - Aliide Almik (EKEI) - kauaaegse kohusetundliku töö eest
 • 2019 - Kertu Kulm (EKEI) - silmapaistva tööpanuse eest EKEI sisekontrolli- ja auditeerimise valdkonna arendamisse
 • 2019 - Jaak Põder (EKEI) - tööpanuse eest histoloogialabori ülesehitamisel ja arendamisel ning kohtuarstide histoloogia alase koolitustegevuse eest
 • 2020 - Galina Linde (EKEI) - kauaaegse kohusetundliku töö eest keemiaosakonna toksikoloogiavaldkonnas
 • 2020 - Allan Juhe (EKEI) - märkimisväärse panuse eest EKEI lõhkeseadeldise ekspertiiside valdkonna arendamisse ning aastatepikkuse EKEI töötajate lõhkeaine ohutu käitlemise koolituste läbiviimise eest
 • 2020 - Ilona Lukjanova (EKEI) - kauaaegse töö ning märkimisväärse panuse eest sõrmejäljeekspertiisi valdkonna arendamisse ja koostööpartnerite koolitamisse
 • 2020 - Üllar Lanno (EKEI) - märkimisväärse panuse eest Eesti kohtuekspertiisi arengusse ning toetuse eest kvaliteetsete ja erapooletute ekspertiiside tegemisse aidates nii kaasa usaldusväärsele õigusemõistmisele
 • 2021 - Tiit Koik (EKEI) - kauaaegse kohusetundliku töö eest
 • 2021 - Urmas Lõiv (EKEI) - märkimisväärse panuse eest liiklusvaldkonna arendamisse ning üldist tunnustust pälvinud koolituste läbiviimise eest
 • 2022 - Marika Väli (EKEI) - kohtumeditsiini entusiastliku ja tulemusliku arendamise ning juhtimise eest nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil
 • 2023 - Anne Kruusement (Justiitsministeerium) - silmapaistvate teenete eest instituudi arengusse
 • 2023 - Hele Silland (EKEI) - pikaaegse, kohusetundliku ning märkimisväärselt hea töö eest
 • 2024 - Margo Ritari (EKEI) - silmapaistvate teenete ja panustamise eest valdkonna arengusse
 • 2024 - Jana Tuusov (EKEI) - silmapaistvate teenete ja panuse eest valdkonna jätkusuutlikkuse tagamisse
 • 2024 - Piia Radik-Tint (Politsei- ja Piirivalveamet) -  märkimisväärse panuse eest Eesti Kohtuekspertiisi Instituudiga laiapõhjalise koostöö korraldamisel