Skip to content

Teadus- ja arendustegevus

Instituut tegeleb ekspertiisitegevusi toetava arendus- ja teadustegevuse ning rakendusuuringute tegemisega. Instituudi põhimääruse alusel on loodud teadus- ja arendusnõukoda (TAN).

TAN koondab erinevate valdkondade aktiivseid esindajaid, liikmete määramiseks teevad ettepanekuid struktuuriüksuste juhid. TAN liikmed, sh esimees ja aseesimees kinnitatakse direktori käskkirjaga kolmeks aastaks.

TAN-i valdkonda kuuluvad kohtuekspertiisiteemaliste artiklite tutvustamine ja arutelu, instituudi ekspertide käimasolevate teadustööde, ilmunud artiklite ja projektide arutelu, metoodikate, juhendite väljatöötamisest ja arengust ülevaadete andmine, instituudi investeeringute vajaduse ja plaani arutelu, uute seadmete rakendamisest/valideerimisest ülevaadete andmine, huvitavamate pädevustestides osalemiste tulemuste tutvustamine.