Skip to content

Dokumendiregister

Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti (EKEI) saabunud dokumendid registreeritakse esimesel võimalusel saabumise päeval või hiljemalt saabumise päevale järgneval tööpäeval.

EKEI dokumendiregistri leiate siit: http://adr.rik.ee/ekei/

EKEI dokumendiregistri avalikus vaates on andmed dokumentide kohta, mis on loodud või saadud EKEI tegevuse käigus. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele puudub dokumendiregistri avaliku vaate kaudu juurdepääs. Nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Lähetuste ja puhkustega seotud korraldused on kätte saadavad www.riigitootaja.ee avalikus dokumendiregistris.

Otsitud dokumendi mitteleidmisel või lisainformatsiooni saamiseks palume võtta ühendust EKEI asjaajamistalitusega: telefon 663 6600, e-post [email protected].

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumentidega on võimalik tutvuda otsingu kaudu.
Otsingut on võimalik teha kas otsingu andmeväljade järgi või vabatekstiotsinguga märksõna järgi. Otsingu teostamiseks peab olema täidetud vähemalt üks otsingu väli, vastasel juhul väljastatakse viga.

Otsinguid saab esitada järgmiste dokumendiliikide kohta:

 • sissetulev kiri
 • väljaminev kiri
 • leping
 • käskkiri; korraldus

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente järgmiste andmeväljade järgi:

 • vabateksti väli – otsisõna järgi teostatakse otsing üle dokumendi andmeväljade. Otsisõna pikkus peab olema vähemalt kolm tähemärki;
 • pealkiri – otsingukriteerium otsimiseks dokumendi pealkirja järgi;
 • registreerimise kpv – otsingukriteerium otsimiseks EKEIs dokumendi registreerimise kuupäeva või kuupäeva vahemiku järgi.

Kindla kuupäeva järgi otsimiseks, tuleb sisestada mõlemale kuupäeva väljale sama kuupäev. Näiteks soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud 04.03.2015. väljale „(alates“) tuleb sisestada kuupäev 04.03.2015 ning väljale „(kuni)“ kuupäev 04.03.2015.

Soovite leida dokumente, mis on registreeritud alates teatud kuupäevast, tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „(alates)“. Näiteks soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud alates 04.06.2014, otsingu tulemis kuvatakse dokumendid mis on registreeritud alates 04.06.2014 kahanevalt uuemad kõige ees.

Soovite leida dokumente, mis on registreeritud kuni teatud kuupäevani, tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „(kuni)“. Näiteks soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud kuni 04.06.2014, otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud kuni 04.06.2014 kahanevalt uuemad kõige ees;

 • Dokumendi liik - otsingukriteerium otsimiseks dokumendi liigi järgi;
 • Teine osapool – otsingukriteerium otsimiseks dokumendi saatja või saaja nime järgi;
 • Saatja viit - otsingukriteerium saatja asutuse dokumendi registreerimise numbri järgi;
 • Saabumis/saatmisviis – otsingukriteerium saabumise või saatmisviisi järgi;
 • Juurdepääsupiirang – otsingukriteerium dokumendi juurdepääsupiirangujärgi;
 • Juurdepääsupiirangu alus - otsingukriteerium dokumendi juurdepääsupiirangu aluse järgi. Aluse järgi otsides on soovitav otsida ka seaduse lühendi järgi, nt AvTS (avaliku teabe seadus).
 • Juurdepääsu lõpu kpv – otsingukriteerium dokumendi juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi. Antud väljal kehtivad samas otsingu tingimused mis väljal „Registreerimise kpv“.

Dokumentide nimekiri

Otsingu tulem kuvatakse tabelina ning jaotatud lehekülgedeks, kus otsingu tulemis on rohkem kui 20 dokumenti. Ühele lehel kuvatakse 20 dokumenti. Kogu otsingu tulemis kuvatakse välja 100 esimest dokumenti, kahanevalt uuemad ees. Täpsema otsingu saamiseks tuleb otsingut täpsustada. Dokumendi metaandmete ning avalike failide nägemiseks tuleb klõpsata ükskõik millises veerus oleval tekstil. Dokumendi andmete detailvaates kuvatakse täiendavad andmeväljad. Avalikke faile näeb osas „Failid“ ja seoseid teiste dokumendiga osas „Seosed“.