Skip to content

Missioon, visioon, põhiväärtused

Missioon

Toetada kvaliteetsete, teaduspõhiste ja erapooletute ekspertiisidega usaldusväärse ning tulemusliku õigusruumi kujundamist.

Visioon

Olla uusimaid tehnoloogiaid edukalt rakendav, efektiivselt toimiv ja oma valdkonnas suunda näitav ekspertiisiasutus.

Põhiväärtused

 • Täpsus
  Täpsus ja korrektsus on usaldusväärsuse nurgakivid. Peame kinni kokkulepetest. Hindame professionaalsust ning väärtustame enesearengut.
 • Ausus
  Teeme oma tööd erapooletult ning oleme avatud ja ausad. Räägime asjadest otsekoheselt ja õigete nimedega. Julgeme vigu tunnistada ja oleme valmis neist õppima. 
 • Koostöö
  Oleme avatud koostööks kõigi osapooltega. Oskame vajadusel abi küsida ning oleme võimalusel alati valmis abi andma. Peame lugu teiste inimeste tööst ja ajast. 
 • Positiivsus
  Oleme sõbralikud, hoolivad ja empaatilised. Jääme ka keerulistes olukordades alati lugupidavaks ja heatahtlikuks. Märkame ja tunnustame teisi enda ümber.