• A
 • +

Vabad töökohad

PrintPDF Jaga

Tehnikaosakond, kelle põhiülesandeks on tulekahju-, lõhkeseadeldise- ja plahvatuse-, jälje- ning relvaekspertiiside tegemine, otsib oma meeskonda

tulirelva valdkonna eksperti
(juhtivspetsialisti ametikohal)

Tulirelvaekspertiisi eesmärgiks on selgitada relvade, laskemoona, lasujälgede ning laskmisega seonduvaid asjaolusid.

Ootused kandidaadile:

 • II astme kõrgharidus (võib olla omandamisel);
 • suuline ja kirjalik eesti keele oskus C1 tasemel;
 • ühe võõrkeele (soovitav inglise keel) oskus B2 tasemel, kasuks tuleb vene keele oskus;
 • B-kategooria autojuhiluba;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide tundmine (MS Word, Excel);
 • täpsus, korrektsus, pingetaluvus ja kiire õppimisvõime.

Omalt poolt pakume võimalust teha alates 2. aprillist 2020 vastutusrikast tööd riiklikus ekspertiisiasutuses, arenguvõimalust, head töökeskkonda ja töökat kollektiivi. Eksperdi kohale sobivusel pakume väljaõpet kohtueksperdi staatuse saamiseks (kestvusega kuni 2 aastat).

Eelnev töökogemus valdkonnas ei ole vajalik.

Dokumendid (motivatsioonikiri, CV koos töökogemuse kirjeldusega, haridust tõendava dokumendi koopia, karistusregistri väljavõte enda kohta koos ajalooga) palume edastada hiljemalt 19.02.2020. Kandideerimine käib personaliotsinguportaali CV-Keskus kaudu, tööpakkumine nr  636583  

Lisainfo Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi arendus- ja personalitalitusest aadressil personal@ekei.ee  või tel 663 6630.

E-posti aadressile märgusõnaga „TO ekspert“ saab saata kandideerimise lisamaterjalid: karistusregistri väljavõte ja haridust tõendava  dokumendi koopia, kui need ei ole seotud Europassi CV-ga, või tel 663 6630.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ida-Eesti kohtuarstliku ekspertiisiosakonna põhiülesandeks on kohtuarstlike ekspertiiside ja uuringute tegemine ning kohtuarstlike lahangute ja nendega seonduvate uuringute tegemine Kohtla-Järvel.

Ida-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond otsib oma meeskonda

juhtivspetsialisti,

kelle tööülesandeks on kohtuarstlike ekspertiiside, uuringute korrektne sisestamine, vajadusel ravidokumentide tõlkimine ja dokumentide korrektne vormistamine.

Ootused kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel kõnes ja kirjas;
 • väga hea vene keele oskus B2-C1, kasuks tuleb muu võõrkeele oskus;
 • väga hea arvutikasutamise oskus ja ametikohal vajalike arvutiprogrammide väga hea tundmine (MS Word, MS Excel);
 • täpsus, korrektsus, hea pinge- ja rutiinitaluvus, õpivõime;
 • kasuks tulevad meditsiinilised teadmised ja/või meditsiiniline haridus.

Omalt poolt pakume võimalust teha alates 1. märtsist 2020 vastutusrikast tööd riiklikus ekspertiisiasutuses, head töökeskkonda, töökat kollektiivi ning stabiilset sissetulekut.

Kandideerimine toimub personaliotsinguportaali CV-Keskus kaudu tööpakkumine nr 639105 Dokumendid (CV koos töökogemuse kirjeldusega, motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia) esitada hiljemalt 21. veebruariks 2020, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi arendus- ja personalitalitusele aadressil personal@ekei.ee  märgusõnaga „Kohtla-Järve spetsialist“.

Lisainfo aadressil personal@ekei.ee või tel 663 6783.

Viimati uuendatud: 17.02.2020 - 17:03