• A
 • +

Vabad töökohad

PrintPDF Jaga

Tehnikaosakond, kelle põhiülesandeks on tulekahju-, lõhkeseadeldise- ja plahvatuse-, jälje- ning relvaekspertiiside tegemine, otsib oma meeskonda

tulirelva valdkonna eksperti
(juhtivspetsialisti ametikohal)

Tulirelvaekspertiisi eesmärgiks on selgitada relvade, laskemoona, lasujälgede ning laskmisega seonduvaid asjaolusid.

Ootused kandidaadile:

 • II astme kõrgharidus (võib olla omandamisel);
 • suuline ja kirjalik eesti keele oskus C1 tasemel;
 • ühe võõrkeele (soovitav inglise keel) oskus B2 tasemel, kasuks tuleb vene keele oskus;
 • B-kategooria autojuhiluba;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide tundmine (MS Word, Excel);
 • täpsus, korrektsus, pingetaluvus ja kiire õppimisvõime.

Omalt poolt pakume võimalust teha alates 2. aprillist 2020 vastutusrikast tööd riiklikus ekspertiisiasutuses, arenguvõimalust, head töökeskkonda ja töökat kollektiivi. Eksperdi kohale sobivusel pakume väljaõpet kohtueksperdi staatuse saamiseks (kestvusega kuni 2 aastat).

Eelnev töökogemus valdkonnas ei ole vajalik.

Dokumendid (motivatsioonikiri, CV koos töökogemuse kirjeldusega, haridust tõendava dokumendi koopia, karistusregistri väljavõte enda kohta koos ajalooga) palume edastada hiljemalt 19.02.2020. Kandideerimine käib personaliotsinguportaali CV-Keskus kaudu, tööpakkumine nr  636583  

Lisainfo Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi arendus- ja personalitalitusest aadressil personal@ekei.ee  või tel 663 6630.

E-posti aadressile märgusõnaga „TO ekspert“ saab saata kandideerimise lisamaterjalid: karistusregistri väljavõte ja haridust tõendava  dokumendi koopia, kui need ei ole seotud Europassi CV-ga, või tel 663 6630.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kohtuarstlik ekspertiisiosakond otsib oma meeskonda

dokumendihalduse spetsialisti,

kelle tööülesandeks on kohtuarstlike ekspertiiside, uuringute korrektne sisestamine ja vormistamine ning osakonna korrektse ja efektiivse dokumendihalduse tagamine.

Ootused kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel kõnes ja kirjas;
 • vene ja inglise keele oskus B1 tasemel;
 • väga hea arvutikasutamise oskus ja ametikohal vajalike arvutiprogrammide väga hea tundmine (MS Word, Excel);
 • täpsus, korrektsus, hea pinge- ja rutiinitaluvus, õpivõime;
 • kasuks tulevad meditsiinilised teadmised või eelnev töötamine asjaajajana.

Omalt poolt pakume võimalust teha alates märtsist 2020 vastutusrikast tööd riiklikus ekspertiisiasutuses, head töökeskkonda, töökat kollektiivi ning stabiilset sissetulekut..

Kandideerimine toimub personaliotsinguportaali CV-Keskus kaudu tööpakkumine nr 636584  Dokumendid (CV koos töökogemuse kirjeldusega, motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja karistusregistri väljavõttega enda kohta koos ajalooga) esitada hiljemalt 14.02.2020, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi arendus- ja personalitalitusele aadressil personal@ekei.ee  märgusõnaga „KAEO spetsialist“.

Lisainfo aadressil personal@ekei.ee või tel 663 6614.

Viimati uuendatud: 22.01.2020 - 17:44