Skip to content

Kohtupsühhiaatria alane koostöö

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut koordineerib süüteoasjades määratud kohtupsühhiaatriaekspertiiside läbiviimist.

1. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla teeb kohtupsühhiaatria- ja kohtupsühholoogiaekspertiise Harju maakonnas elavatele, viibivatele ja hooldatavatele täiskasvanud isikutele.
Teenuse osutamine Tallinnast enam kui 50 km kaugusel lepitakse igal üksikul juhul eelnevalt kokku.
Eelneval kokkuleppel on võimalik teostada ekspertiise ka mujalt piirkondadest isikutele, kuid ekspertiisialusel tuleb ekspertiisiks kliinikusse kohale minna.
Ei teostata postuumseid kohtupsühhiaatrilisi ekspertiise ja hooldusõiguse asjades määratud ekspertiise.
Ekspertiise alaealistele teostatakse ainult eelneval kirjalikul kokkuleppel.

Paldiski mnt 52, 10614 Tallinn
Esindaja: Kaire Aadamsoo
E-post: [email protected]

 

2. SA Ahtme Haigla teeb kohtupsühhiaatriaekspertiise (sh komisjoniekspertiise) Ida-Viru maakonnas elavatele või hooldatavatele täiskasvanud isikutele.

Ahtme mnt 95, 31027 Kohtla-Järve
Esindaja: Georgi Belotserkovski
E-post: [email protected]

 

3. SA Kuressaare Haigla teeb kohtupsühhiaatriaekspertiise (sh komisjoniekspertiise) Saare maakonnas elavatele või hooldatavatele täiskasvanud isikutele.

Aia 25, 93815 Kuressaare
Esindaja: Ene Parv
E-post: [email protected]

 

4. Toompargi Vaimse Tervise Keskus teeb kohtupsühhiaatria- ja kohtupsühholoogiaekspertiise Harju maakonnas elavatele, viibivatele ja hooldatavatele täiskasvanud isikutele.
Teenuse osutamine Tallinnast enam kui 50 km kaugusel lepitakse igal üksikul juhul eelnevalt kokku.
Eelneval kokkuleppel on võimalik teostada ekspertiise ka mujalt piirkondadest isikutele, kuid ekspertiisialusel tuleb ekspertiisiks kliinikusse kohale minna.
Ekspertiise alaealistele teostatakse ainult eelneval kirjalikul kokkuleppel.

Toompuiestee 30, Tallinn 10149
Esindaja: Margus Lõokene
E-post: [email protected]

 

Statsionaarseid ekspertiise teostatakse kinnipeetavatel Tartu vanglas.

Kohtupsühhiaatria valdkonnas tegutsevate riiklikult tunnustatud ekspertide kontaktid on leitavad riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirjast.

Täpsema info saamiseks palume võtta ühendust Põhja-Eesti kohtuarstliku ekspertiisiosakonnaga e-posti aadressil [email protected] või telefonidel 663 6745; 663 6746