• A
  • +

Kohtupsühhiaatria alane koostöö

PrintPDF Jaga

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut koordineerib süüteoasjades määratud kohtupsühhiaatriaekspertiiside läbiviimist.

 

1. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla teeb ambulatoorseid ja statsionaarseid kohtupsühhiaatriaekspertiise ning kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiise Harju maakonnas elavatele, viibivatele ja hooldatavatele täiskasvanud isikutele. Ekspertiise alaealistele teostatakse ainult eelneval kirjalikul kokkuleppel.

Teenuse osutamine Tallinnast enam kui 50 km kaugusel lepitakse igal üksikul juhul eelnevalt kokku.

Eelneval kokkuleppel on võimalik teostada ekspertiise ka mujalt piirkondadest isikutele, kuid ekspertiisialusel tuleb ekspertiisiks kliinikusse kohale minna.

Ei teostata postuumseid kohtupsühhiaatrilisi ekspertiise ja hooldusõiguse asjades määratud ekspertiise.

Paldiski mnt 52, 10614 Tallinn
Esindaja: Kaire Aadamsoo
E-post: [email protected]

 

2. SA Tartu Ülikooli Kliinikum (TÜK) teeb ambulatoorseid ja statsionaarseid kohtupsühhiaatriaekspertiise (sh komisjoniekspertiise) ning kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiise Lõuna-Eesti piirkonnas elavatele või hooldatavatele isikutele.
Süüteomenetluses määratud ekspertiise võtab TÜK vastu suunatuna läbi EKEI.

Raja 31, 50417 Tartu
Esindaja: Anu Järv
E-post: [email protected]

 

3. SA Ahtme Haigla teeb ambulatoorseid ja statsionaarseid kohtupsühhiaatriaekspertiise (sh komisjoniekspertiise) Ida-Viru maakonnas elavatele või hooldatavatele täiskasvanud isikutele.

Ahtme mnt 95, 31027 Kohtla-Järve
Esindaja: Georgi Belotserkovski
E-post: [email protected]

 

4. SA Kuressaare Haigla teeb ambulatoorseid ja statsionaarseid kohtupsühhiaatriaekspertiise (sh komisjoniekspertiise) Saare maakonnas elavatele või hooldatavatele täiskasvanud isikutele.

Aia 25, 93815 Kuressaare
Esindaja: Ene Parv
E-post: [email protected]

 

Statsionaarseid ekspertiise teostatakse kinnipeetavatel Tartu vanglas.

Kohtupsühhiaatria valdkonnas tegutsevate riiklikult tunnustatud ekspertide kontaktid on leitavad riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirjast.

Täpsema info saamiseks palume võtta ühendust Põhja-Eesti kohtuarstliku ekspertiisiosakonnaga e-posti aadressil [email protected] või telefonidel 663 6745; 663 6746

Viimati uuendatud: 14.03.2023 - 15:08