• A
  • +

Kohtupsühhiaatria alane koostöö

PrintPDF Jaga

1. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla teeb ambulatoorseid ja statsionaarseid kohtupsühhiaatriaekspertiise ning kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiise Harju maakonnas elavatele, viibivatele (va kinnipidamisasutused Harjumaa piirkonnas) ja hooldatavatele ekspertiisialustele. Eelneval kokkuleppel on võimalik teostada ekspertiise ka mujalt piirkondadest isikutele, kuid ekspertiisialusel tuleb ekspertiisiks kliinikusse kohale minna. Psühhiaatriakliinik viib läbi ambulatoorseid ekspertiise alates menetlusdokumentide kättesaamise hetkest 2 kuu jooksul ning statsionaarseid 3 kuu jooksul, kui menetlejaga ei ole teistsugust kokkulepet. Statsionaarseid ekspertiise viiakse läbi ainult vabaduses viibivatele isikutele. Teenuse osutamine Tallinnast enam kui 50 km kaugusel lepitakse igal üksikul juhul eelnevalt kokku. Ei teostata postuumseid ekspertiise. Ekspertiise teostavad 6 psühhiaatrit (va laste psühhiaater) ja 2 psühholoogi (va laste psühholoog).
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik
Paldiski mnt 52
10614 Tallinn
Esindaja: Kaire Aadamsoo
E-post: ekspertiis@regionaalhaigla.ee

2. SA Viljandi Haigla teeb ambulatoorseid ja statsionaarseid kohtupsühhiaatriaekspertiise (sh komisjoniekspertiise) tsiviil- ja haldusasjades ning kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiise Viljandi, Tartu, Järva, Jõgeva ja Valga maakonnas elavatele või hooldatavatele isikutele. Kriminaalasjades ekspertiise ei teostata. Ekspertiise teostavad 8 psühhiaatrit (va laste psühhiaater) ja 3 psühholoogi (va laste psühholoog).
SA Viljandi Haigla
Pargi tee 6
Jämejala küla
Viljandi vald
71024 Viljandi maakond
Esindaja: Andrus Tikerpe
E-post: jph@vmh.ee

3. Kuressaare Haigla SA teeb ambulatoorseid ja statsionaarseid kohtupsühhiaatriaekspertiise (sh komisjoniekspertiise) Saare maakonnas elavatele või hooldatavatele täiskasvanud isikutele. Ekspertiise teostavad 2 psühhiaatrit.
SA Kuressaare Haigla psühhiaatriaüksus
Aia 25
93815 Kuressaare
Esindaja: Ene Parv
E-post: haigla@saarehaigla.ee

4. SA Tartu Ülikooli Kliinikum teeb ambulatoorseid ja statsionaarseid kohtupsühhiaatriaekspertiise (sh komisjoniekspertiise) ning kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiise Lõuna- ja Kesk-Eesti piirkonnas elavatele või hooldatavatele isikutele. Ekspertiise teostavad 13 psühhiaatrit (sh 2 laste psühhiaatrit) ja 5 kliinilist psühholoogi (sh 3 laste psühholoogi).
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinik
Raja 31
50417 Tartu
Esindaja: Tiina Agan
E-post: pskohtuotsused@kliinikum.ee

5. SA Ahtme Haigla teeb ambulatoorseid ja statsionaarseid kohtupsühhiaatriaekspertiise (sh komisjoniekspertiise) ning kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiise Ida-Viru maakonnas elavatele või hooldatavatele täiskasvanud isikutele. Ekspertiise teostatakse nii tsiviil- kui kriminaalasjades. Ekspertiise teostavad 2 psühhiaatrit ja 1 psühholoog.
SA Ahtme Haigla
Ahtme mnt 95
31027 Kohtla-Järve
Esindaja: Georgi Belotserkovski
E-post: ahtmehaigla@ahtmehaigla.ee

6. SA Narva Haigla teeb ambulatoorseid kohtupsühhiaatriaekspertiise tsiviilasjades Narvas ja selle lähiümbruses elavatele või hooldatavatele täiskasvanud isikutele. Ekspertiise teostab 1 psühhiaater.
SA Narva Haigla
Haigla 7
20104 Narva
Esindaja: Valdur Püks
E-post: haigla@narvahaigla.ee

7. Psühhiaater Õie Vahing OÜ teeb ambulatoorseid ainuisikulisi kohtupsühhiaatriaekspertiise ainult tsiviilasjades Võru ja Põlva maakonnas elavatele või hooldatavatele täiskasvanud isikutele. Ekspertiise teostab 1 psühhiaater.
Õie Vahing OÜ
Vabaduse 10B
65609 Võru
Esindaja: Õie Vahing
E-post: ekspertiisid@vahing.ee

8. Pärnu Haigla SA teeb ambulatoorseid ja statsionaarseid kohtupsühhiaatriaekspertiise nii tsiviil- kui kriminaalasjades.
SA Pärnu Haigla
Ristiku tn 1
80010 Pärnu
Esindaja: Raine Pilli
E-post: raine.pilli@ph.ee 

9. OÜ Mari Viik teeb ambulatoorseid kohtupsühhiaatriaekspertiise Lääne-Viru maakonnas elavatele või hooldatavatele täiskasvanud isikutele. Ekspertiise teostab 1 psühhiaater. Hetkel võetakse töid vastu vaid eelneval kokkuleppel.
OÜ Mari Viik
Vilde 2a/1
44310 Rakvere
Esindaja: Mari Viik
E-post: viikmari@gmail.com

10. SA Tallinna Lastehaigla (Laste Vaimse Tervise Keskus) teeb ambulatoorseid ja statsionaarseid kohtupsühhiaatriaekspertiise (sh komisjoniekspertiise) ning kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiise Harju, Rapla ja Lääne-Viru maakonnas elavatele, viibivatele (va kinnipidamisasutused Harjumaa piirkonnas) ja hooldatavatele alaealistele (kuni 18 aastaseks saamiseni) ekspertiisialustele. Ekspertiisid vaid kriminaalasjades. Ekspertiise teostab 2 psühhiaatrit ja 5 psühholoogi.
SA Tallinna Lastehaigla
Tervise 28
13419 Tallinn
Esindaja: Anne Kleinberg
E-post: lastehaigla@lastehaigla.ee

11. Puremind OÜ teeb ambulatoorseid kohtupsühhiaatriaekspertiise tsiviil- ja kriminaalasjades Pärnu-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaa piirkonnas elavatele, viibivatele ja hooldatavatele täiskasvanud ekspertiisialustele. Ekspertiise teostab 1 psühhiaater.
Puremind OÜ
Niine tn 4-2
80034 Pärnu
Esindaja: Andrus Tikerpe
E-post: alevstrom@gmail.com

12. Psühhiaater Jüri Ennet OÜ teeb ambulatoorseid kohtupsühhiaatriaekspertiise tsiviilasjades Tallinnas ja Harjumaa piirkonnas elavatele, viibivatele ja hooldatavatele täiskasvanud ekspertiisialustele. Ekspertiise teostab 1 psühhiaater.
Psühhiaater Jüri Ennet OÜ
Vati 6-1
10112 Tallinn
Esindaja: Jüri Ennet
E-post: jyri.ennet@itk.ee; ennetom@solo.ee

13. Corrigo OÜ (Jõhvi Haigla SA) - ekspertiisiteenust osutatakse Ida-Virumaa piirkonnas elavate, viibivate ja hooldatavate täisealiste eesti keelt kõnelevate ekspertiisialuste ning vajadusel ja eelneval kokkuleppel Lääne-Virumaa ekspertiisialustele. Ekspertiise teostab 1 ekspert. Hetkel teenust ei kasutata.
Corrigo OÜ
Jaama 34
41532 JÕHVI
Esindaja: Tiiu Sepp
Juhatuse liige
E-post: tiiu.sepp@corrigo.ee  
Tel: 5289364

Statsionaarseid ekspertiise teostatakse kinnipeetavatel Tartu vanglas.

Täpsema info saamiseks palun võtta ühendust EKEI kohtupsühhiaatriatalituse e-posti aadressil kpt@ekei.ee või üldinfo telefonil 663 6745

Viimati uuendatud: 04.09.2020 - 13:06