• A
  • +

15. novembril toimub patendivoliniku kutseeksam

PrintPDF Jaga

6.09.2017. Patendivoliniku kutseeksam toimub 15. novembril kell 9 justiitsministeeriumi arvutiklassis.

Patendivoliniku kutse taotlemiseks ja eksamil osalemiseks esitatakse komisjonile:

1) kirjalik avaldus, milles sisaldub vähemalt üks patendivoliniku seaduse § 2 lõikes 3 nimetatud valdkond, milles tegutsemiseks kutset taotletakse, ja kutse taotleja kinnitus selle kohta, et ta vastab patendivoliniku seaduse § 14 lõike 1 punktides 1, 4, 6 ja 7 sätestatud nõuetele;

2) dokumendid, mis tõendavad patendivoliniku seaduse § 14 lõike 1 punktides 2, 3 ja 5 sätestatud nõuetele vastavust;

3) patendivoliniku juures töötamise ajal tehtud toimingute aruanne patendivoliniku kutse taotleja tehtud tööstusomandialastest toimingutest;

4) andmed riigilõivu tasumise kohta.

Riigilõiv 64 eurot iga avalduses märgitud tööstusomandi valdkonna eest tuleb tasuda rahandusministeeriumi kontole: 

  • EE891010220034796011 (SEB Pank)
  • EE932200221023778606 (Swedbank)
  • EE403300333416110002 (Danske Bank) 
  • EE701700017001577198 (Nordea Bank)

Märkida tuleb viitenumber 2900082375.

Avaldus patendivoliniku kutseeksamil osalemiseks ja lisadokumendid tuleb esitada patendivoliniku kutsekomisjonile justiitsministeeriumi aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn, 10122 või digiallkirjastatuna e-posti aadressil info@just.ee hiljemalt 6. oktoobril.

Patendivoliniku kutse andmine, sh kutseeksam, toimub patendivoliniku seaduse 3. peatükis sätestatud korras. Kutseeksami ülesehitus ja eksamitööde hindamisega seonduv on täpsemalt reguleeritud justiitsministri 03.01.2012. a määruse nr 24 „Patendivoliniku kutsekomisjoni põhimäärus“ §-des 41, 5, 6 ja 7.

Lisainfo: Alar Must, justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talituse nõunik, Alar.Must@just.ee, tel: 680 3113.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50