• A
  • +

75 aastat Eesti kohtuekspertiisi

PrintPDF Jaga

6. aprillil möödub 75 aastat kohtute seadustiku väljakuulutamisest, mis pani aluse tänaseks muu maailmaga võrdväärsele kvaliteeditasemele tõusnud Eesti kohtuekspertiisi tekkimisele.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) direktori Üllar Lanno sõnul on pikk ajalugu reeglina üks oluline osa sellest, mida lastakse välja paista organisatsiooni tõsiseltvõetavuse ja kvaliteedi näitamiseks. „Kohtuekspertiisi valdkonnas aga on ajalugu see, mis tihtipeale väliselt silma ei hakka ning tõsiseltvõetavust kinnitavad hoopis modernsed masinad ning kaasaegsed laborid. Suur kogemus ja erialane professionaalsus on näha ennekõike ekspertide töötulemustes ning väliskolleegide tunnustuses. On heameel tõdeda, et Eesti on kohtuekspertiisi valdkonnas maailmas tunnustatud tegija,“ lausus Lanno.

Justiitsminister Hanno Pevkur tõstis esile kohtuekspertiisi üha kasvava osatähtsuse õigusemõistmises ning ekspertide rolli tipptehnoloogia seadmetega saadud tulemuste kirjeldamisel ja selgitamisel, mis tihtipeale otsustavad ka kohtuasja saatuse. „Maailmas, kus ainult masinate poolt nähtav võib otsustada inimese saatuse, on väga oluline, et ekspert oleks tipptasemel ning neil oleks kõige värskem valdkonnas olev oskusteave. EKEI on selles osas teinud rahvusvahelisel tasandil väga tublit tööd ning meid võetakse võrdväärse partnerina nii Euroopas, kui kogu maailmas. Seda kinnitab kasvõi tõsiasi, et EKEI oli Euroopas üks esimesi ekspertiisiasutusi, kellele omistati tänu koostööle FBI Cyber Divisioni kolleegidega küberkuritegude avastamises kasutatav infotehnoloogiaekspertiisi kõrget taset näitav kvaliteedisertifikaat,“ ütles justiitsminister.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut tähistab valdkonna soliidset juubelit rahvusvahelise teaduskonverentsiga „Kaasaegne kohtuekspertiis teaduse ja arengu tõusuteel“, millel võetakse luubi alla toimunud ja uued arengud Euroopas. Esimest korda tutvustatakse konverentsil kuulajatele jalatsijälgede andmebaasiga tehtud kiiruuringute tulemusi ning DNA avastamise uut mikrouurimise meetodit.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut on 1938. aastal tegevust alustanud Kohtulike Ekspertiiside Instituudi õigusjärglane, kes teeb kohtuarstlike-, kohtupsühhiaatrilisi-, kohtubioloogilisi- ja kriminalistikaekspertiise ligi 40 eri valdkonnas.

2012. aastal tehti Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi poolt 4954 kriminalistika, 1898 kohtupsühhiaatria, 2480 kohtuarstlikku ja 411 kohtutoksikoloogia ekspertiisi ning ligikaudu 8210 uuringut.

Narkootilisi aineid saadeti 2012. aastal instituudile ekspertiisi tegemiseks 2011. aastava võrreldes 23% enam ning narkojoobes juhtide analüüside ekspertiisi saatmine tõusis eelmise perioodiga võrreldes 15%, ületades esmakordselt 4000 analüüsi aastas.

Põhjalikumalt saab lugeda EKEI töövaldkondadest aadressil http://www.ekei.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=54968/EKEI+voldik.pdf

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50