• A
  • +

Aeg: Küberkompetentsi kasvatamine õigussüsteemis on väga oluline

PrintPDF Jaga

16.05.2019. Justiitsminister Raivo Aeg rääkis täna Tallinnas toimuval Euroopa Liidu peaprokuröride konverentsil, et rahvusvaheline küberkuritegevus on tõsine väljakutse kogu maailmale ja sellega võitlemiseks tuleb tõsta õigussüsteemi infotehnoloogilist kompetentsi.

„Võitluse rahvusvahelise küberkuritegevusega teeb keeruliseks fakt, et see ei tunne ühtki riigipiiri,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg. „Eelnev teeb keeruliseks nii tõendite leidmise, nende fikseerimise kui ka kohtule esitamise.“

Samas võib aga kübermaailm ministri sõnul pakkuda uusi lahendusi ning kompetentsi kasvatamine õigussüsteemis on selles määrava tähtsusega. Selleks tuleb prokuröre koolitada ja julgustada ning kaasama peab IT-ala parimaid asjatundjaid nõunike ja ekspertidena.

„Piiramatu info hulgaga aitavad tänapäeval toime tulla vastavad tarkvarad, aga ka oskus seada menetlustele raame ja eesmärke. Iga päev tuleks tegeleda sellega, et kasvatada  õigussüsteemis tegutsevate juristide teadlikkust maailmas loodud  digitaalsetest võimalustest ja püüda neid võimalusi konkreetsetes menetlustes kasutada,“ märkis Aeg. 

Tallinnas 15.-17. maini kogunev Euroopa Liidu prokuratuuride juhtide mitteformaalne nn Nadali võrgustik on saanud oma nime selle esimese kokkukutsuja Prantsuse Kassatioonikohtu omaaegse peaprokuröri Jean-Louis Nadali järgi. Presidentuuri kannavad liikmed kordamööda. Praegune eesistuja on Eesti ja presidentuuri kannab riigi peaprokurör Lavly Perling. Korraldatav kohtumine on järjekorras üheteistkümnes ning keskendub sel korral kübertemaatikale.

Viimati uuendatud: 17.05.2019 - 04:50