• A
  • +

Alates 1. aprillist tegutseb tööstusomandi apellatsioonikomisjon patendiameti juures

PrintPDF Jaga

9.04.2019. Tänavu 1. aprillil jõustusid tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muudatused, millega viidi seni justiitsministeeriumi juures tegutsenud tööstusomandi apellatsioonikomisjon üle patendiameti juurde. Muudatusega laieneb oluliselt komisjoni pädevus. 

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand kinnitab, et apellatsioonikomisjoni viimine patendiameti juurde ei mõjuta oluliselt komisjoni tööd ega pooleliolevate vaidluste menetlemist. „Küll aga laiendati võrreldes varasemaga komisjoni pädevusi. Näiteks lahendab edaspidi apellatsioonikomisjon lisaks kaubamärgi registreerimisel tekkivatele vaidlustele ka tööstusomandi õiguskaitse tühistamise avaldusi ja teisi tööstusomandi seadustes sätestatud vaidlusi, mida seni lahendasid maakohtud,“ selgitas Härmand.

„Apellatsioonikomisjonile saab esitada kaebuse ka patendiameti registritoimingute kohta. Kui menetlusosaline ei nõustu komisjoni otsusega, on tal võimalik see edasi kaevata Harju maakohtusse,“ ütles Härmand.

Lisaks muutus 1. aprillist apellatsioonikomisjoni menetluskord, et tagada vaidluste kiirem ja tõhusam lahendamine. Näiteks nähti apellatsioonikomisjonile ette tähtajad menetluse eri etappide alustamiseks ning otsuse tegemiseks, samuti võimalused kiirendatud menetluse kasutamiseks olukorras, kus isik hoiab menetlusest kõrvale.

Ühtlasi muutusid apellatsioonikomisjoni kontaktandmed: Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, patendiamet, Toompuiestee 7, 15041. Uus e-posti aadress on toak@epa.ee. Apellatsioonikomisjoni veebileht on endiselt aadressil toak.just.ee.

Viimati uuendatud: 11.04.2019 - 04:50