• A
  • +

Alates 31. maist toimub huvide deklareerimine elektroonselt

PrintPDF Jaga

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks huvide deklaratsioonide registri (HDR) põhimääruse. Uus register lihtsustab nii majanduslike ja muude huvide deklareerimist kui nende kontrollimist, samuti annab avalikkusele suurema võimaluse deklareerimiskohustusega ametiisikute huvide deklaratsioonidele ligi pääseda.

„Huvide deklaratsioonide elektrooniline täitmine ja avaldamine on väga suur samm korruptsiooniriski vähendamisel,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt. „Seni täideti ja kontrolliti majanduslike huvide deklaratsioone käsitsi ja umbes kümme aastat tagasi oli isikuid, kes pidid oma majanduslikud huvid esitama, üle 30 000. Maist saab neid isikuid olema kuni kümme korda vähem ja on selge, et ka huvide deklaratsioonide kontrollimine saab olema senisest sisulisem.“

Huvide deklaratsioonide sisulisemaks kontrollimiseks vähendatakse ametiisikute arvu, kes on seaduse järgi kohustatud deklaratsiooni esitama ning valitsusasutuste juhtidele ja kohalikele omavalitsustele antakse õigus kehtestada deklareerimiskohustusega isikute ring. Justiitsminister tõi välja, et deklarantide arvu vähendamisega suureneb asutuste juhtide ja volikogude vastutus teiste sisekontrolliliste meetmete kasutamisel. „Huvide deklareerimise kohustuse määramisel peab juht jälgima ja vastutama selle eest, et deklareerimiskohustuseta ametnike puhul oleks korruptsiooni ennetamise meetmed kasutusele võetud,“ selgitas Andres Anvelt.

Uues huvide deklaratsioonide registris täpsustatakse esitatavate andmete ulatust, näiteks lisandub kohustus esitada senisest laiemalt ametniku ärihuvid, loetleda ajutiselt deklarandi kasutuses olnud ja välismaal asuvad varad ning samuti laieneb deklareeritavate soodustuste ring. Deklaratsioon tuleb täita tööle asumisel, edaspidi kord aastas ja töölt lahkumisele järgneval aastal.

Huvide deklaratsioonide registrile pääsevad e-maksuameti keskkonna kaudu ligi nii deklarandid, kontrollijad kui avalikud kasutajad. HDR on sidustatud teiste riiklike andmekogudega ja on suures osas eeltäidetav nendest pärinevate andmetega, mis lihtsustab ka deklaratsiooni esitamist. Huvide deklaratsiooni esitamine toimub sarnaselt eeltäidetud maksudeklaratsiooni esitamisele, HDR asub maksu- ja tolliameti hallatavas keskkonnas.

Esimesed elektroonilised huvide deklaratsioonid peavad olema esitatud käesoleva aasta 31. maiks. Kõik esitatud deklaratsioonid on põhilises osas avalikud.


Lugupidamisega
Katrin Lunt
Avalike suhete juht
Justiitsministeerium
Tel 620 8118; 527 6806
katrin.lunt@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50