• A
  • +

Algas konkurss kolme notari ametikoha täitmiseks

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Hanno Pevkur kuulutas välja konkursi notarite leidmiseks Ida-Virumaa, Harjumaa ja Tartumaa tööpiirkondadesse.

„Numbrid näitavad, et notaritoimingute arv on hakanud pärast vahepealseid majanduslanguse aastaid uuesti tõusma, ulatudes eelmisel aastal 285 565 toiminguini ning järgnevatel aastatel on tulenevalt majanduse elavnemisest prognoosida mitmete toimingute, eelkõige tõestamistoimingute arvu kasvu. Praegu töötab Eestis 94 notarit ning konkursiga tõuseb see arv 97-ni. Väljakuulutatud konkurss annab võimaluse tänastel notarikandidaatidel siseneda notariametisse ning juba töötavatel notaritel süsteemisiseselt piirkondade vahel liikuda, tuues üleüldiselt kaasa süsteemi kui terviku värskendamise ning arengu,“ sõnas justiitsminister Pevkur.

Notariks võib saada kandidaaditeenistuse läbinud ja notarieksami sooritanud teovõimeline Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, kes valdab kõnes ja kirjas eesti keelt, on aus ja kõrgete kõlbeliste omadustega ning vastab kohtunikule esitatavatele haridusnõuetele. Notari ametikohale võivad kandideerida notarid ja notarieksami sooritanud notarikandidaadid.

Kuivõrd konkurss on välja kuulutatud mitmes tööpiirkonnas asuvate ametikohtade täitmiseks, siis võib taotleja kandideerida mitmes tööpiirkonnas korraga.

Konkursi pingerea moodustamise aluseks on notarieksami hinne ning notari ametikoha täitmise konkursi läbib osaleja, kes on sellesse notari tööpiirkonda kandideerijate arvestuses pingereas parimal kohal.

Detailsem informatsioon notari ametikoha täitmise, notarile esitatud nõuete ning notari ametisse asumise osas on leitav notariaadiseadusest ning notariaadimäärustikust.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada konkursikomisjonile avaldus, kus on vajalik märkida tööpiirkond (mitmesse piirkonda kandideerimisel piirkondade eelistus), kuhu notari ametikoha taotleja soovib kandideerida. Täpsema informatsiooni avalduse esitamise kohta edastab Notarite Koda nädala jooksul kõigile notaritele ja notarieksami sooritanud notarikandidaatidele.  

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50