• A
  • +

Algas konkurss nelja kohtunikukoha täitmiseks

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Hanno Pevkur kuulutas välja konkursi ühe Harju maakohtu ja kolme Viru maakohtu kohtuniku ametikoha täitmiseks.

Justiitsminister Hanno Pevkur ütles konkurssi välja kuulutades, et ta on algava konkursi suhtes lootusrikas, kuna esimesest juulist toimuv palgatõus peaks oluliselt suurendama kohtuniku ameti populaarsust. „Kui seni oli esimese astme kohtunike palk 2666 eurot, siis esimest juulist tõuseb see palk 3380 euroni. Usun, et selline palgatõus paneb nii mõnedki head juristid kohtunikuametile mõtlema ning me saame need Ida-Virumaa kohtunikekohad täita pädevate ja väärikate juristidega,“ sõnas Pevkur.

Reeglina nimetatakse kohtunikuks isik, kes on läbinud kohtuniku ettevalmistusteenistuse või on sellest vabastatud ning sooritanud kohtunikueksami. Kohtuniku ettevalmistusteenistust ei pea läbima isik, kes on vahetult enne eksami sooritamist töötanud kaks aastat vandeadvokaadi või prokurörina, samuti kohtunik, kui tema ametist vabastamisest ei ole möödunud rohkem kui 10 aastat. Alates 1. juulist 2013 on esimese astme kohtuniku ametipalk 3380 eurot kuus.

Detailsemad kohtunikule esitatavad nõuded ning ametisse asumise kirjeldus on kohtute seaduse paragrahvides 47-56.

Avaldus kohtuniku konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (saadaval Riigikohtu kodulehel aadressil www.riigikohus.ee), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded („Kohtute seaduse“ § 47, § 53 lg 3).

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid esitatakse märgusõna “Kohtuniku konkurss” all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil kantselei@riigikohus.ee.

Täiendavat informatsiooni kohtunikukohtade konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu telefonil 730 9035.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50