• A
  • +

Algas konkurss üheksa kohtunikukoha täitmiseks

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Hanno Pevkur kuulutas välja konkursi kolme Tallinna ringkonnakohtu, kolme Harju maakohtu, kahe Viru maakohtu ja ühe Tartu maakohtu (Tartu kohtumaja) kohtuniku ametikoha täitmiseks.


Minister Pevkur ütles, et ta on konkurssi välja kuulutades lootusrikas, sest suvel toimunud palgatõus peaks suurendama huvi kohtunikuameti vastu. „Loodetavasti on mõnedki head juristid hakanud mõtlema kohtunikuametile, nii et saame täita need kohad väärikate inimestega,“ sõnas Pevkur.

Üldjuhul nimetatakse kohtunikuks inimene, kes on läbinud kohtuniku ettevalmistusteenistuse või on sellest vabastatud ja sooritanud kohtunikueksami. Ettevalmistusteenistust ei pea läbima inimene, kes on vahetult enne eksami sooritamist töötanud kaks aastat vandeadvokaadi või prokurörina, samuti endine kohtunik, kui tema ametist vabastamisest ei ole möödunud üle kümne aasta. Alates 1. juulist 2013 on esimese astme kohtuniku ametipalk 3380 ja teise astme kohtuniku ametipalk 3900 eurot kuus.

Detailsemad kohtunikule esitatavad nõuded ja ametisse asumise kirjeldus on kirjas kohtute seaduse paragrahvides 47–56.

Avaldus kohtuniku konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (saadaval riigikohtu kodulehel aadressil www.riigikohus.ee), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded (Kohtute seaduse § 47, § 53 lg 3).

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil kantselei@riigikohus.ee (märgusõna “Kohtuniku konkurss”).

 

Lisainfot konkursi ja kandideerimisdokumentide kohta saab riigikohtu telefonil 730 9035.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50