• A
  • +

Anvelt: kriminaalmenetlus peab muutuma tõhusamaks

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Andres Anvelt ütles täna riigikogu infotunnis, et ministeerium alustab järgmisel aastal kriminaalmenetluse revisjoniga, mis muudab menetluse kiiremaks ja tõhusamaks.

Justiitsminister rõhutas, et tõhusa siseturvalisuse huvides peab riigi peamisteks prioriteetideks kujunema kiire kriminaalmenetluse reform, menetluse maksimaalne digitaliseerimine ning dubleerivate tegevuste likvideerimine nii kohtus, prokuratuuris kui ka politseis. „Siseturvalisus vajab väga palju uut õhku. Nii nagu käimasolev kohtumenetlusreform on näidanud, et kohtupidamine on muutunud varasemast kiiremaks, nii peab see toimuma ka kriminaalmenetluses,“ lausus minister.

„Digitaliseerimine aitab menetleja tööd oluliselt lihtsustada, sest dokumente ei liigutata enam kondijõul, need saaksid kättesaadavaks kõigile menetluse osapooltele ning aitab järge pidada, mis staadiumis menetlus on,“ lisas Anvelt. Ta tõi näite praegusest olukorrast, kus prokurör saadab menetlusosalistele kirju füüsilisel kujul, mis aga kulutab aasta ligikaudu 30 000 prokuröri töötundi. Üle tuleb vaadata ka võimalikud dubleerivad tegevused kogu menetluse vältel, mis vähendab kõigi menetlusosaliste koormust ning kiirendab menetlust.

Anvelt rõhutas, et lisaressurssi vajab kogu siseturvalisuse valdkond alates palkadest ja täiendkoolitusest, seda nii prokuratuuris kui ka politsei- ja piirivalveametis.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50