• A
  • +

Arutelud avaliku alkoholitarbimise lubamise osas jätkuvad

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium arutab läbi ettepanekud, mis tulid korrakaitseseaduse avaliku alkoholitarbimise lubamise küsimuses 10. septembriks kirja teel ning tänasel ümarlaual sotsiaalministeeriumis. Näiteks esitati justiitsministeeriumile kirjalikult ettepanek lubada alkoholi tarbimine ainult siseruumides või keelata see avalikus ruumis täielikult.

Justiitsministeerium küsis augusti lõpus kõigilt, kes antud teemal arvamust avaldada soovisid, sisulisi ettepanekuid avalikus kohas alkoholitarbimist puudutavale küsimusele, mida täna sotsiaalministeeriumis toimunud ümarlaual tutvustati.

Kokku saadeti üleskutsele teha seaduse osas ettepanekuid 56 vastust, millest 45 olid kodanike, 4 omavalitsuste ning ülejäänud erinevate sihtasutuste ja mittetulundusühingute pöördumised, kes tundsid muret avaliku alkoholitarvitamise mõju pärast ühiskonnale. Oli pöördumisi, mis toetasid juulist jõustunud muudatust, paljud soovitasid avalikus kohas alkoholitarbimise uuesti keelata, mitmed aga keelata see kohtades, kus lapsed alkoholi tarbimist näha võivad. Samuti tehti ettepanek keelata alkoholi tarbimine öisel ajal või lubada seda ainult siseruumides.

„Alkoholitarbimine lasteasutuste ja mänguväljakute läheduses on juba praegu keelatud, kuid kui üks seadus on ühiskonnas tekitanud niivõrd suure vastukaja, siis on seaduseloojate kohus see ette võtta, üle vaadata ja asuda lahendusi otsima, mida me oleme juba alustanud. Jõustunud seaduse täies ulatuses tagasikutsumist ma mõistlikuks ei pea, vaid tulen 20. oktoobriks välja konkreetsete ettepanekutega seaduse muutmiseks,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

„Vähe on tähelepanu pööratud sellele, et avalik koht ei ole üksnes park või kesklinna tänav, vaid selleks on ka mets, heinamaa, küla lõkkeplats jaanipäeval ning kasvõi järvejää talvel. See tähendab, et neis kohtades uuesti lauskeelu kehtestamise korral on suur osa inimestest seaduserikkujad,“ selgitas minister.

Omavalitsustest esitasid justiitsministeeriumile oma ettepanekud Jõgeva vallavalitsus, Paide linnavolikogu, Tallinna linnakantselei ja Türi vallavalitsus. Ühingutest tegid ettepanekuid Eesti Karskusliit, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, Terve Eesti Sihtasutus, Vanalinna Selts ja Tervise Arengu Instituut.

Täna sotsiaalministeeriumis toimunud ümarlaual osalesid lisaks ministeeriumitele ka ametite, kohalike omavalitsuste, erialaliitude ja huvigruppide esindajad.
 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50