• A
  • +

Avalikku alkoholitarbimist keelav eelnõu läbis esimese lugemise

PrintPDF Jaga

Riigikogus läbis esimese lugemise korrakaitseseaduse muutmise eelnõu, millega keelatakse avalik alkoholitarbimine.

Justiitsminister Andres Anvelt ütles eelnõud riigikogule tutvustades, et soovime viia korrakaitseseaduse avalikku alkoholitarbimist puudutava olukorra kooskõlla ühiskonna ootuste ja inimeste harjumuspärase käitumisega. „Seda toetab näiteks Tervise Arengu Instituudi tellitud uurimus, mille järgi ei poolda 82% vastanutest alkohoolsete jookide tarvitamise lubamist avalikes kohtades. Samas alkoholismi kui ühiskonna valupunktiga peame endiselt edasi tegelema, seda probleemi seadusemuudatus ei lahenda,“ ütles minister oma kõnes. 

Vajadust seadusemuudatuse järele kinnitas ka septembris toimunud huvigruppe koondanud ümarlaud. Eelnevalt kutsus justiitsminister üles esitama ettepanekud, mis aitavad kaasa korrakaitseseaduse probleemsete sätete üle vaatamisele ja selle õigele eesmärgipärasele rakendamisele. Enamus pöördujatest leidis, et avalikus kohas alkoholi tarbimine peaks olema piiratud.

Omavalitsustele antakse võimalus täpsustada kohad ja üritused, kus alkoholi tarbimine oleks lubatud. Omavalitsused ei saa lubada alkoholi tarbimist lasteasutuste ja mänguväljakute läheduses, terviseasutustes, ühistranspordis ja selle peatustes.

Selgituseks  et alkohoolseid jooke võib edaspidi tarbida kohas, kus kohalik omavalitsus on lubanud alkohoolse joogi jaemüüki kohapeal tarbimiseks ja avalikel üritustel kui selleks on antud luba.

Kehtima jääb juba korrakaitseseaduses sätestatud nõue, et seal, kus alkoholi tarbimine on lubatud, ei tohi see teisi häirida. Ehk ka siis kui tarbimine on lubatud, ei tohi sellega siiski kaaskodanikke häirida.

Seadusega keelatakse lisaks alkoholile ka muu mitte toidugruppi kuuluva joovet tekitava aine tarbimine avalikus kohas. Sellisteks aineteks on näiteks kodumajapidamises, tööstuses või tootmises kasutatavad vedelikud, olgu selleks kas näiteks parfümeeriatooted või puhastusvedelikud.

Eelnõu on planeeritud jõustuma üldises korras ehk 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50