• A
  • +

Digitaliseerimine kiirendab koostööd piiriüleses tsiviilkohtumenetluses

PrintPDF Jaga

6. juuni 2019. Eesti toetas täna Luksemburgis toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogul Euroopa Komisjoni ettepanekut muuta piiriülestes tsiviilkohtuvaidlustes dokumentide kättetoimetamine ja kogutud tõendite vahendamine kõigile liikmesriikidele kohustuslikus korras digitaalseks.

„Eesti peab oluliseks tõhustada piiriülest tsiviilkohtumenetlust ja õiguslast koostööd liikmesriikide vahel, kasutades selleks digitaliseerimise ja uute tehnoloogiate pakutavaid võimalusi. Praegu vahetatakse mitut liikmesriiki hõlmavates tsiviilasjades kõik dokumendid riikide vahel paberil, mis võtab pikalt aega. Digitaalsel kujul dokumentide esitamine teise riiki on välistatud. See oleks aga oluliselt kiirem kui tänane süsteem,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Eesti toetab liikmesriikidele pandavat kohustust luua detsentraliseeritud infosüsteemid teabevahetuseks ning dokumentide ja taotluste edastamiseks teistesse liikmesriikidesse. „Detsentraliseeritud süsteem võimaldaks Eestil säilitada oma infosüsteemid, kuid samas vahetada taotlusi teiste liikmesriikidega. See vähendab ka infoturbe ja andmekaitsega seonduvaid riske, sest kogu info ei paikne ühes keskses serveris. Kui IT-süsteemi kasutuselevõtt on kohustuslik, siis on selge, et kõigisse riikidesse saab esitada dokumente ühtemoodi digitaalselt. Seetõttu pooldame meie X-tee sarnase andmevahetusplatvormi e-Codexi lahendust, mis on tehtud just justiitsvaldkonna tarbeks ja mille loomises on Eesti ka aktiivselt kaasa löönud,“ selgitas Aeg.

Ühtlasi toimus ka mõttevahetus materiaalse kriminaalõiguse tuleviku ja edasiste sammude üle kriminaalasjade vastastikuses tunnustamises. Nõukogu istungil võeti vastu kriminaalkoostöö valdkonnas Eurojusti ja teiste võrgustike sünergiat puudutavad järeldused, samuti EL-USA vahelise e-tõenditele juurdepääsu kokkuleppe ja Budapesti konventsiooni teise lisaprotokolli läbirääkimiste mandaadid ning kuritegevuse vastu võitlemiseks sideandmete säilitamise parandamist puudutavad järeldused.

Lisaks andis Euroopa Komisjon ülevaate Euroopa Prokuratuuri määruse rakendamisest ja järgmine eesistuja, Soome, oma tööprogrammist.

Viimati uuendatud: 07.06.2019 - 04:50