• A
  • +

E-kinnistusraamatust saab vaadata kõiki ehitise andmeid

PrintPDF Jaga

Novembris valmis E-kinnistusraamatu arendus, mis võimaldab isikutel tutvuda kinnistul asuvate ehitiste üldandmetega läbi E-kinnistusraamatu portaali.

 

„Varasemalt pidid inimesed, kes soovisid leida andmeid kinnistul paiknevate ehitiste kohta, opereerima ehitisregistri ja kinnistusraamatu veebilehe vahel,“ selgitas justiitsministeeriumi õigusloome ja arenduse talituse nõunik Piret Saartee. „See nõudis aega ning oli kasutaja jaoks ebamugav.“

Nüüd on kasutajatel võimalik lisaks kinnistusregistriosa detailandmetele näha ka kinnistul paikneva ehitise üldandmeid ja vajadusel siirduda ehitisregistri veebilehele täpsemate andmete vaatamiseks ning vastupidi.

Ehitisregistrist päritakse andmeid katastritunnuse alusel. „Kui ehitisregistrist otsitavat katastritunnust ei leita, tähendab see tõenäoliselt, et kinnistul kas ei paikne ehitisi või ei ole otsitud ehitist/katastritunnust kantud ehitisregistrisse,“ sõnas Saartee.

E-kinnistusraamatu kaudu on võimalik ehitise asukohajärgsest omavalitsusüksusest küsida lisainfot ehitise või selle andmete puudumise või nende ebatäpsuste kohta.

Sama projekti raames liidestati ehitisregister maakatastriga, mis võimaldab parandada ehitisregistri andmete kvaliteeti.

E-kinnistusraamatu arendusprojekt on rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Täpsemat infot leiate  kinnistusraamat.rik.ee ning www.ehr.ee.

struktuurifondid

Lugupidamisega
Valdek Laur

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8238
GSM 534 26784
Valdek.laur@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50