• A
  • +

E-toimik valiti Euroopa nelja parima justiitslahenduse hulka

PrintPDF Jaga

E-toimik märgiti Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühiselt korraldataval võistlusel „Crystal Scales of Justice Prize 2014“ ära kui üks neljast parimast justiitssüsteemi aitavast lahendusest.

Auhinda antakse välja alates 2005. aastast ning sellega tunnustatakse uuenduslikke ja tõhusaid meetodeid, mida Euroopa justiitsasutustes töö paremaks korraldamiseks kasutatakse. Eesmärk on juhtida avalikkuse ja asutuste tähelepanu lahendustele, mis aitavad kaasa justiitssüsteemi paremale toimimisele ning inspireerida valdkonna arendajaid teiste riikide eeskuju järgima. 

2014 Kristallkaalude auhinna vääriliseks hinnati Hispaania advokatuuri esitatud õigusabi elektroonilise taotlemise lahendus. Eesti esitas võistlusele e-toimiku projekti, mis valiti välja nelja parima hulka ning auhinnati tiitliga "Special Mention 2014".  

„Hindame parimate hulka valitud saamist kõrgelt ja oleme tiitlist meelitatud. Kristallkaalude võistlusel on Euroopa justiitsmaailmas suur tähtsus ning sellel aastal teiste riikide poolt esitatud projektidel oli nii laia haaret kui juba saavutatud praktilist edu," ütles justiitsministeeriumi õigusloome ja arenduse talituse juhataja Kaidi Lippus.

Võistlusel leidsid veel äramärkimist Berliini Perekonnaasjade Kohtute ja Advokatuuri koostööprojekt perekonnasjades kokkulepete saavutamises ning Amsterdami apellatsioonikohtu projekt, millega tehakse Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid veebis inglise keeles kogu maailmale kättesaadavaks.

E-toimik on keskne menetlusinfosüsteem, kuhu on koondatud tsiviil-, haldus- , kriminaal- ja väärteomenetluse dokumendid, nendega seotud toimingud, muud andmed ja äriprotsessid ning ka karistusregistri info. E-toimiku kaudu vahetavad andmeid teiste hulgas kohtud, prokuratuur, politsei, advokaadid. E-Toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel esitada menetlejale elektrooniliselt dokumente ning jälgida nendega seonduvat menetluste käiku Avaliku e-Toimiku kaudu.  Näiteks saab lapsevanem taotleda ilma kohtumajja sõitmata oma lapsele elatist või esitada  taotluse võla sissenõudmiseks võlgnikult.   

Portugalis Aveiros toimunud auhinnatseremoonial esindasid Eestit ja tutvustasid projekti justiitsministeeriumi talituse juhataja Kaidi Lippus ning Registrite ja infosüsteemide keskuse ärianalüütik Tatjana Matjas.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50