• A
  • +

Eelnõu tagab Euroopa prokuröride sõltumatuse

PrintPDF Jaga

16.01.2020. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, mis annab Euroopa Prokuratuuris (EPPO) töötavatele Eesti prokuröridele nende sõltumatuse tagava õigusliku staatuse ja võimaldab kohtunikel kandideerida Euroopa prokuröri ja delegaatprokuröri ametikohale.

Euroopa prokurör ei tohi kuuluda Eesti prokuröriteenistusse, kuna ta peab oma ülesannete täitmisel olema sõltumatu. See on oluline selleks, et Euroopa Liidu finantshuve puudutavad kriminaalmenetlused ei oleks mõjutatud liikmesriigi ametkondlikest või poliitilistest huvidest ja eesmärkidest.

Erinevalt Euroopa prokurörist, peab igas liikmesriigis tegutsev delegaatprokurör olema riigisisese prokuratuuri liige, et ta saaks oma ülesandeid täita ning tal peavad olema kõik riigisisese prokuröri volitused.

Euroopa prokuröri ametiaeg kestab 6 aastat ning seda saab pikendada ainult ühel korral 3 aasta võrra 6-aastase perioodi lõpus. Delegaatprokuröri ametiaeg on 5 aastat ja seda võib korduvalt pikendada.

EPPO koosneb nn kesktasandist asukohaga Luksemburgis ning kohalikust tasandist, mis asub osalevates liikmesriikides. Kesktasandi moodustavad Euroopa peaprokurör ja Euroopa prokurörid, keda on igast osalevast liikmesriigist üks. Kohaliku tasandi moodustavad Euroopa delegaatprokurörid, keda on igast osalevast liikmesriigist vähemalt kaks, kes asuvad oma liikmesriigis ning juhivad seal kriminaalmenetlust ning esindavad süüdistust liikmesriigi kohtus.

Kohtute seaduses tehakse muudatused, et kohtunikul oleks võimalik kandideerida Euroopa prokuröri ja Euroopa delegaatprokuröri ametikohale. Kohtuniku volitused ja teenistussuhe peatuvad, kui kohtunik asub ametisse rahvusvahelise kohtuinstitutsiooni kohtunikuks või sellega samaväärsele ametikohale.

EPPO loomise eesmärk on tagada Euroopa Liidu finantshuve kahjustavate kuritegude tõhusam menetlus. Praeguseks on Euroopa Prokuratuuriga ametlikult liitunud 22 liikmesriiki.

Kava järgi alustab EPPO tööga selle aasta lõpus.
 

Viimati uuendatud: 17.01.2020 - 07:50