• A
  • +

Eesti inimeste mure kuritegevuse pärast on jätkuvalt väike

PrintPDF Jaga

Eurobaromeeter näitab, et Eesti elanike mure kuritegevuse pärast on jätkuvalt madalal tasemel ja poole väiksem Euroopa Liidu keskmisest.

2015. aasta sügisel pidas 5% Eesti inimestest kuritegevust peamiseks riigi ees seisvaks probleemiks. Kümme aastat tagasi oli see number 43%. Euroopa Liidu riikides keskmiselt pidas sügisel läbi viidud küsitlusel kuritegevust oma peamiseks mureks 10% elanikkonnast.

Kuritegevus oli Eesti elanike arvates aastatel 2004-2008 pidevalt peamiste mure-teemade hulgas. Kõige suurem oli Eesti elanike mure kuritegevuse pärast 2006. aasta kevadel, kui kuritegevust nägi põhiprobleemina 48% vastanutest. Majanduskriisi tingimustes vähenes mure kuritegevuse pärast märkimisväärselt ning alates 2010. aasta sügisest on see olnud stabiilselt madal.

2015. aasta sügisel pidasid Eesti inimesed kuritegevusest olulisemateks riigi ees seisvateks muredeks immigratsiooni (45%), majandusolukorda (29%), töötust (22%),  tervishoidu/sotsiaalkaitset (21%), hinnatõusu/elamiskulusid (19%), pensioneid (13%), haridust (10%), makse (9%). Teiste riikide seas paistab silma Eesti elanike väiksem mure riigivõla küsimustes, kus ELi riikide keskmine näitaja on 10% ning kõigis ülejäänud riikides on elanike hinnang probleemile suurem kui 2%.

Eurobaromeeter küsib igal kevadel ja sügisel ELi liikmesriikide elanike arvamust selles osas, mis on peamine riigi ees seisev probleem. Muresid võib järgneva valiku hulgast välja tuua kaks: hinnatõus, majanduslik olukord, kuritegevus, tervishoiusüsteem, energia- ja keskkonnakaitsega seotud teemad, tööpuudus, maksud, pensionid, haridussüsteem,  elamumajandus, kaitse- ja välispoliitika, sisseränne, terrorism, valitusvõlg, muu.

Eurobaromeetri tulemustega on võimalik tutvuda kriminaalpoliitika veebis.
 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50